Temmuz 04 03:03

AHMAK ADAM, HAKİR OLUR!

AHMAK ADAM, HAKİR OLUR!

AHMAK ADAM, HAKİR OLUR!

İman yoksa, olmaz huzur

Zekâsıyla makir1 olur!

İşi gücü, günah kusur

Gözden düşer, hakir2 olur!

 

Boyca bosça, uzansan da

Dört nal koşup, hızlansan da

Mal ve makam, kazansan da

İman aklın, sagir3 olur!

 

Ağzına geleni dersin

Avcuna düşeni yersin

Kim ölümden, almaz dersin

Akılca çok, fakir olur!

 

Vücudunda her saniye

Elli milyon yeni hücre

Doğup ölüyor sessizce

Düşünenler zakir4 olur!

 

Bedende yüz elli milyar

Hücreye kim verir ayar

Ne muhteşem fabrikan var

Şükredenler şakir5 olur!

 

Kalbinde nifak pek derin

Gafletten gelir kederin

Niyyetin kadar ederin

Mü’minde Hak fikir olur!

 

Hep talip ol, evlaya6 sen

Dalma batıl, hülyaya sen

Sıdk ile dön, Mevla’ya sen

Tevbe den, bakir7 olur!

 

Kula bela ulaşırsa

Suçludur şer bulaşırsa

Cahil gafil dolaşırsa

Kaplan iken tekir8 olur!

 

Hafız olsan, dört kitabı

Duymazsan boş, Hak hitabı

Kolaydır dünya etabı

Kabir Münker Nekir9 olur!

 

Önce sen uy, Hak çağrına

Zikir çare, kalp ağrına

Azrail çöker bağrına

Zihin şaşar, sekir10 olur!

 

 

Lügatçe:

1 Makir: Hilekâr, tuzak kuran,

2 Hakir: Hor görülen, değersiz,

3 Sağir: Küçük, ufak kalmış, ergenliğe ulaşmamış,

4Zakir: Zikreden, okuyup araştıran,

5Şakir: Şükreden, nimetlerin kıymetini bilen,

6 Evla: Daha Üstün, daha değerli olan,

7 Bakir: Kirden ve kötülükten temizlenmiş,

8 Tekir: Kül renkli iri kedi,

9 Münker Nekir: Kabirdeki sorgu sual melekleri,

10 Sekir: Sarhoşluk, baygınlık.

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz