Mart 01 06:51

AKADEMİ DERGİSİNDEN BİR DENSİZE

AKADEMİ DERGİSİNDEN BİR DENSİZE

 

Dinle Erbakan’a, havlayan çomar

Yukarya tükürme, yüzüne düşer…

Allah’ın kahrından, yersin bir şamar

O hayasız dilin, ağzında şişer…

 

Çin’in Uygur zulmün, inkâr ediyor

Siyon uşaklığın, ikrar ediyor

Komünist gâvuru, hünkâr ediyor

Oysa böyle zulüm, az gördü beşer…

 

Oktar’ın yanlışın, biz de yazarız

Hayasız tavrına, elbet kızarız

Amma azgınlara, kuyu kazarız

Çün şımarmış şaşkın, camiye işer...

 

Sert kaya taşkafa, huysuz saldırır

Bal diye dilini, b.. daldırır

Düşünmez düşersem, ya kim kaldırır

Kimlerin kuklası, kim sırrın deşer…

 

Kendin adam sanan, bu basit düdük

Rastgele sataşır, şu fasit güdük

İlaç sanılır ya, o asit hödük

Ne zırtolar gördü, bu garip beşer…

 

Akademik Dergi, küfürnamesi

Hadd aştı yediği, türlü nanesi

Ettiği hakaret, her bir tanesi

Hain kendi yaktığ, ateşte pişer…

 

Erbakan’a zalim, münafık karşı

Bel’amlaşmış âlim, ve fasık karşı

Şeytani sistemle, muvafık karşı

Sen niye hırlarsın, kuduzlar üşer…

 

Bu ilk ve son ikaz, haddin bilmezsen

Kararmış kalbinden, kini silmezsen

Hakka hürmet edip, has eğilmezsen

Belalar kuşatır, hep dörder beşer…

Yorum Yaz