Mart 03 06:36

ALLAH’IM!

ALLAH’IM!

ALLAH’IM!

Sen Ganisin bizler, muhtaç fakiriz

Hiç kimse Zatından, zengin olamaz!..

Sen kusursuz Samed, bizler hakiriz1

Haşa hiçbir nesne, dengin olamaz!..

    

Gerçek varlık Zatın, gayrı rüyadır

Bağlanmaya değmez, fani dünyadır

Bizim birkaç damla, ilmin deryadır

Küçük su göleti, engin olamaz!..

      

Harika yarattın, yer gök eserin

Mükemmel yontuyor, san’at keserin

Kur’an; çeşmesidir, ab-ı Kevserin2

Kaynaktan içmeyen, bilgin olamaz!..

    

Resulün Muhammed, hayrın temsili

Hayatı hitabı, Hakkın tescili

Nübüvveti daim, sözü tesirli

İz’ansız imansız, dingin olamaz!..

    

Ayet hadis esas, irtibat gerek

Akıl ilim şarttır, içtihat gerek

Hem Adil Düzenle, icraat gerek

Taklitçi kafalar, ergin olamaz!..

    

Zor bir yola çıktık, inayet Hak’tan

Sabır ve metanet, dirayet Hak’tan

Başarı bereket, hidayet Hak’tan

Tevekkül sahibi, gergin olamaz!..

    

Zalime karşıyız, mazlum sararız

Hizmet gayret yoksa, neye yararız

Batıldan kaçarız, Hakkı ararız

“Sibğatullah”3 dışı, rengin olamaz!..

      

1- Hakir: Hor görülen, muhtaç ve zelil,

2- Ab-ı Kevser: Ahiretteki sonsuz huzur ve mutluluk suyu,

3- Sibğatullah: Allah’ın boyası, Kur’an’ın yasası. (Bakara:138)

Yorum Yaz