Temmuz 02 01:20

BATI, BARBARLIKTIR

BATI, BARBARLIKTIR

BATI, BARBARLIKTIR

Bir rüya aleminde, Dost kalbime duyurdu

Hem müjde hem ikazdı, sitem ile karışık…

“Kâne hakken aleyna, nasrül mü’minin”1 buyurdu

Ruhum huzurla doldu, meltem ile karışık…

    

Allah tektir, İslam hak; her kusurdan salimdir

Mevlam Kadir-i mutlak, hem Adil hem halimdir

Devletsiz Din etkisiz, dinsiz düzen zalimdir

Adil bir Düzen lazım, Hak sistemle barışık…

      

Yürüyen cenazedir, dertsiz davasız adam

İslam değil, insan mı; cehdsiz sevdasız adam

Mert ve metin Müslüman, sessiz sedasız adam

Mazlum ahıyla yüzü, matem ile kırışık…

    

İman: “La havle vela, Kuvvete illa billah” 2

Gayrıda güç vehmeden, müşrik bulur mu felah

Cenge hazır olmalı, kim ister sulhü salah

Münafık dönek hala, yöntem ile yılışık…

    

Arakan Afrika’da, benim bağrım kanıyor

Filistin’de Sincan’da, evim barkım yanıyor

Kuduz sırtlan kendini, arslan Herkül sanıyor

Anlaşılan olmamış, Rüstem3 ile tanışık…

      

Kafir; İslam hükmünü, gereksiz görenlerdir

Müşrik; barbar Batının, izini sürenlerdir

Zındık; Siyonizm ile, irtibat örenlerdir

Münafık; hak davadan, istem ile ayrışık…

    

Barbar dünya düzeni, dağılsa karpuz gibi

Hasret ateşim sönse, yaylada kar buz gibi

Kışım bahara dönse, güz gelse nar muz gibi

Zafer marşı söylesem, bestem ile karışık…

    

 

1- (Sadık ve mücahit) “Mü’minlere yardım etmek Bizim üzerimize hakk oldu.” (Rum:47 ayet sonu)

2- “Kuvvet ve Kudret sahibi ancak Cenab-ı Allah’tır.”

3- Rüstem: Yiğitliği ve yenilmezliği ile meşhur İran İslam kahramanı.

Yorum Yaz