Mart 03 05:24

BAZISI MÜNAFIK, BAZISI GÂVUR! (ŞİİR)

BAZISI MÜNAFIK, BAZISI GÂVUR! (ŞİİR)

Ya Rabbi biz kime, güven duyalım

 

Birisi münafık, öteki gâvur…

 

Bir çıkış yolu aç, Hakk’a uyalım

 

Çaresiz ve mecbur, kalmasak mahsur1

 

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

 

 

Sağ-sol hepsi bâtıl, bir de Hakk vardır

 

Akıl vicdan Kur’an, uyulsa kârdır

 

Herkesin tarafı, iman kadardır

 

AB’ye saygılı, millete cesur

 

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

 

 

Biri istismarcı, diğer inkârcı

 

Faizde fuhuşta, hepsi ısrarcı

 

Âlimler içinde, hakkı ihtarcı

 

Kalmadı pek çoğu, ağzından fosur

 

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

 

 

Hepsi ABD’ci, AB uşağı

 

Bilmem uyanır mı, şu “Z” kuşağı

 

Münafık kâfirden, daha aşağı2

 

Programlarında yok, Kur’ani unsur

 

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

 

 

Kur’an’ın sözünü, masal sanırlar

 

Haçlı’nın hükmünü, asal3 sanırlar

 

Bak Adil Düzeni, hayal sanırlar

 

Bizi nusretinle, zafere savur

 

Onmasın münafık, onmasın gâvur…

 

 

Bal sanıp boyalı, ricse4 üşüşmüş

 

Şeytandan şer görüp, Rahman’a küsmüş

 

“Kırk katır, kırk satır...”, konuma düşmüş

 

Bağışla Sen bizi, Ey Afuvv Ğafur

 

Sapıtmış münafık, azıtmış gâvur…

 

 

Hiç Milli Görüşçü, kuyruk olur mu

 

Haçlı’dan hayırlı, buyruk olur mu

 

Mü’minse AB’ye, uyruk olur mu

 

Oruç tutmuyor ya, kaçırmaz sahur

 

Bir kısmı münafık, bir kısmı gâvur…

 

 

Bizi iki arada, koyan utansın

 

Karga veş5 gözümüz, oyan utansın

 

Hoca’ya hıyanete, doyan utansın

 

Kahpeye keramet, uydurmak kusur

 

Bazısı münafık, bazısı gâvur…

 

 

Sadıklar çaresiz, kaldığı anda

 

Hep rahmet kapını, çaldığı anda

 

Musa veş denize, daldığı anda

 

Nusretin yetişir, Ey Rabbi Sabur6

 

Kahrolsun münafık, kahrolsun gâvur…

 

 

Tecelli kıl gönül, inayet ister

 

Sınırsız Kudretin, bir daha göster

 

Sökülsün bilborddan, sevimsiz poster

 

Lütfunla Sen bizi, eylesen mansur

 

Ki şunlar münafık, karşıtı gâvur…

 

 

 

1- Mahsur: Kuşatılmış, mecbur bırakılmış.

 

2- “Şüphesiz (kâfirleri veli edinen) münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa:145)

 

3- Asal: Temel esaslar, değişmez unsurlar.

 

4- Rics: Necis ve murdar anlamında Kur’ani bir kavram.

 

5- Veş: (Farisice) Gibi, benzeri.

 

6- Sabur: Çok sabırlı ve kullarına fırsat tanıyıcı olan, sonunda intikam alan Allah’ın sıfatı.

 

Yorum Yaz