Şubat 26 15:27

BEYTULLAH’TAN SELAM!

BEYTULLAH’TAN SELAM!

BEYTULLAH’TAN SELAM!

Hücreler kürreler, cezbeye düşmüş

Her zerre bin alem, alem içinde!..

Hüccac pervane veş, Beyte üşüşmüş

Keşke ömür boyu, kalam içinde!..

 

Yüz kat otel basit, izzet sendedir

İlahi cazibe, lezzet sendedir

Temsil tecelli-i, Hazret sendedir

Ehl-i Tevhid Darü-s, Selam içinde!..

 

Her şey bir tecelli, esası “NUR”dur

Tevhid; Bir’i bulmak, sonsuz huzurdur

Esbaba takılma, vahdet şuurdur

Bin hikmet Kur’ani, kelam içinde!..

 

Ezelden Ebede, hep tecellisi

Sahibe sığınmak, kul tesellisi

Hazreti Resuldür, Hak temsilcisi

Arşı Kürsiy, Levh-i, kalem içinde!..

 

Beytin mıknatısı, mü’min etkiler

Hangi güç milyonlar, Kâbe’ye çeker

Zemzem ile hurma, bal ile şeker

Lütfet her şifayı, bulam içinde!..

 

Hak ile Batılın, mücadelesi

Hayr ile şerin hep, mübadelesi

Rabbinin abdine, mukabelesi

Bunca devran gönül, kalem içinde!..

 

Hakkı haykıran dil, zulme susar mı

Kur’anı hazm eden, safran kusar mı

Gören bu göz müdür, yoksa “Basar” mı

Bal üreten çıkmaz, Bel’am içinde!..

 

Kâbe’nin mermeri, bize karyola

Mevla’m düşürmesin, batıl dar yola

Milli şuur; Milli, Çözüm hayr ola

Yakup çok uzattın, kelam içinde!..


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz