Mart 01 06:23

“BİLGE ADAM”LIKLA, BİLGİÇLİK TASLAMAK FARKLIDIR!

“BİLGE ADAM”LIKLA, BİLGİÇLİK TASLAMAK FARKLIDIR!

Cenab-ı Hak ALTIN madenini, emek ve üretimde değer ölçüsü olmak üzere yaratmıştır ve her yıl yaklaşık olarak artan üretim kadar yeni altın çıkarıldığı saptanmıştır. Ancak;

 

“Tarihte bugüne kadar yeryüzüne çıkarılan toplam altının değeri 8.6 trilyon dolardır, toplam küresel GSMH 80 trilyon dolar ve toplam küresel borç ise 235 trilyon dolardır. Toplam küresel refah böylece toplam altın artı toplam borç (çünkü borç eşittir toplam para) 244 trilyon doları bulmaktadır! Toplam küresel refah eşit dağıtılsa dünyadaki her insan aşağı yukarı 4 bin dolarlık refaha sahip olacaktır. Bu kenarları 1.6 cm uzunluğunda bir altın küpe eşit bir orandır.” tespitleri ise yanıltıcı ve gerçekleri çarpıtıcıdır.

 

Evet, altın bir zamanlar para olarak kullanılmıştır. Ama artık dünya ekonomisi herhangi bir tür altın standardına sahip bulunmamaktadır. Yazarın 8,6 trilyon dolar değerindeki altını para arzı ve refahla eşitlemesi yanlıştır. Eğer öyle olsaydı merkantilist İspanya’nın enflasyonist çöküşü diye bir şey yaşanmazdı. 235 trilyon dolar küresel borcun toplam para arzına eklenmesi ve bununla da yetinilmeyip toplam altın ile toplam borcun küresel refah ile eşitlenmesi de yanlıştır. Allah’tan bir 80 trilyon dolar daha borçlanmamış dünya halkları. Ya da borçlansalarmış keşke, daha güzeli mi olurdu, ‘çünkü borç eşittir refah’, mantığı Siyonist bir aldatmacadır.

 

Her 5 yılda küresel elitlerin (çok uluslu şirketler ve devletler) şirket kârlarını arttırmak için yarattığı kaynak yetersizliği yaklaşık 54 milyon 750 bin insanın ölümüne sebep olmaktadır. İşte matematiği: Her gün açlıktan ölen 16 bin çocuk + 14 bin yetişkin = 30 bin x 365 gün = 10 milyon, 950 bin x 5 yıl eşittir 54 milyon 750 bini bulmaktadır. Oysa bu kadar açlıktan ölen insanın yanı sıra toplam dünya nüfusunu en az iki defa doyurabilecek miktarda gıda üretimi yapılmaktadır. Görülüyor ki, açlığın asıl sebebi yetersiz gıda değil, asıl sorun yapay kıtlık ve gelir dağılımındaki zulümkârlıktır. Bu dünyada açlıktan ölmenin sebebi yetersiz gıda üretimi değil, yetersiz para dağılımıdır.

 

Altının geleceği, tek bir kuruma (FED’e) bağlanmıştır!

 

“Merkez bankaları para basmadığı sürece altın düşecektir. Türk lirasındaki düşüş, jeopolitik risklerden ileri gelmektedir. Bölgedeki en ufak bir siyasi gelişmenin ardından doların çok daha yüksek seviyelere çıktığını göreceğiz.” (29.09.2011)

 

 Bear Stearns’ten Lehman Brothers ve Morgan Stanley’e kadar, birçok uluslararası Siyonist bankalarda önemli görevlerde bulunan piyasa uzmanı Kaan Sarıaydın, o dönemde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirirken bunları açıklamıştı. O sırada FETÖ’cülerin ekonomik üssü sayılan TUSKON gibi kuruluşlara finansal danışmanlık da yapan Sarıaydın, son dönemdeki dalgalanmaların korkutucu senaryoları akıllara getirdiğini vurgulamıştı.

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Yorum Yaz