Mart 01 07:15

BİR DEVRİM YAKLAŞIYOR!

BİR DEVRİM YAKLAŞIYOR!

BİR DEVRİM YAKLAŞIYOR!

Batı medeniyeti: faiz, fuhuş düzeni

Siyon Haçlı kardeştir, Darwinciler kuzeni…

Acı bir son bekliyor; Hakkı, halkı ezeni

Adalet anlayışlı, bir devrim yaşanıyor

Yapay, yüzeysel değil; çok derin yaklaşıyor!

 

Kuvvet kudret sahibi, Ezel Ebet Allah’tır.

Amerkaya tapınmak; sanıyorlar felahtır.1

Gavuru dost tutanlar, vallahi tam salağtır.

Sevinin, çünkü Milli; bir devrim yaşanıyor.

Tarihi ve talihli, değişim yaklaşıyor!

 

Ahrete inanmayan, dürüstlüğü sahtedir.

Fırsat bulsa saldırır, şimdilik kafestedir.

Münafıka güvenme, onlar; ruhen hastadır.

Ama artık dünyada, Deccalizm2 yıkılıyor

İnanç ahlak temelli, bir devrim yaklaşıyor!

 

İnkârcılar topluma; mutlu düzen kuramaz

Her şeyi devirirler, sistemleri yaramaz

“Yaşam dinden arınsın!?”, diyen, halka varamaz

Batıldan Hakka doğru, bir çevrim yaklaşıyor

İnançlı ve akılcı, bir devrim yaşanıyor!

 

Doğal ve sosyal süreç; kader projesidir

Ferasetle gösteren; hikmet penceresidir

İnkârcı, istismarcı; şeytan tenceresidir

Dantel gibi örülen, bir evrim yaşanıyor

Zulmü, küfrü yıkacak; bir devrim yaklaşıyor!

 

Uyanan ehli vicdan, safa katılacaklar

BOP’un eş kâhyaları, çöpe atılacaklar

Barbar Batı çökünce, kime satılacaklar

Sağ-sol gibi hep suni, gerilim yaşanıyor

Kur’an bilim kaynaklı, bir devrim yaklaşıyor!

 

İnandık, bekliyoruz; Adil Düzen Kurulur

Mazlum yüzler gülecek, zulme zincir vurulur

Barış ve bereketle, kin deryası durulur

Çün ilmi ve insani, bir devrim yaşanıyor

Bu yaz yangını bitti, bak serin yaklaşıyor!

 

Şablon Kemalist değil, Mü’min Atatürkçüyüz

Masonik ırkçı değil, müstakim3 ülkücüyüz

Dinci münafık değil; biz Milli Görüşçüyüz

Bu hasret, heyecanla; bak rahmet boşanıyor

Türk Kürdü kaynaştıran, bir devrim yaşanıyor!

 

1Felah: Huzur, kurtuluş.

2 Deccalizm: Zalim ve faizci Siyonist sistem.

3 Müstakim: Doğru istikamet üzere olan

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz