Şubat 26 14:49

DEVLET AŞAMASI VE SORUMLULUKLARI

DEVLET AŞAMASI VE SORUMLULUKLARI

A- Seferden Zafere Hizmet Aşamaları Şunlardır:

1- Ekip çalışmaları, 2- Teşkilat basamakları, 3- Bunların ardından devlet aşamasına ulaşılır.

B- Ya “Baş başa, baş başa, baş Allah’a bağlı kalacak!” Ya da “Başıboşluk ve kendi başına buyrukluk, düzeni bozacaktır!”

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin (Kur’an’a uyun), Peygambere (sünnetine tâbi olun), ve sizden olan “Ulu’l-Emr’e” (yani, inandığınız gibi Hakk ve hayır üzere sizi yönetenlere, adil devlete ve hükümete, gerçek ilim ve içtihat ehline) de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşamayıp çekişirseniz, onu hemen Allah’a (Kur’an’a) ve Resulüne (Sünnete) arz edip (bunlara göre hüküm verin. Sorunlarınızı; sarih ayetleri ve sahih hadisleri esas alarak, akıl ve ilim yoluyla kıyas yaparak, İÇTİHAT yöntemiyle çözmeyi öğrenin). Şayet Allah’a ve ahirete inanıyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır ve dönüp erişilecek netice olarak daha güzeldir.” (Nisa Suresi: 59) ayeti:

a- Ulu’l-Emr’e (Devlet yöneticilerine) itaati emir buyurmaktadır. b- Yöneticiler ise; Allah’a ve Resulüllah’a bağlı kalmak ve temel insan haklarına saygı duymak ve sağlamak zorundadır.

“Kim Resul'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiştir. (Hz. Peygamber; hem tebliğ hem de teşri -hüküm belirleme- ile görevli ve yetkilidir.) Kim de (Resul’den ve Sünnet’inden) yüz çevirirse (o hüsrana düşecektir), Biz Seni onların üzerine zorlayıcı bir bekçi göndermedik ya!..” (Nisa Suresi: 80) ayetinin Adil Devlete ve hükümete bağlı kalmaya işaret ettiği açıktır.

C- Peki, yukarıdan aşağıya “Emir”ler nasıl uygulanır?

1- “Emredildiği için” görev sayılmalıdır.

2- “Emredildiği şekilde” yapılmalıdır.

3- “Emredildiği kadar” yapılmalıdır.

4- “Emredildiği zamanda” yerine getirilmek zorundadır.

5- “Emredildiği mekânda” olması lazımdır.

D- Talimatlar doğru anlaşılmayınca ve gereği yapılmayınca şu sonuçlar ortaya çıkacaktır:

1- Zaman, eleman ve imkânlar boşa harcanacaktır.

2- Devlet ve Millet çok önemli kayıplara uğrayacaktır. Bu konuda, Uhud Savaşı’nda, Hz. Peygamberimizin kesin talimatlarına uymayan okçular yüzünden, zaferin hezimete dönüştüğü asla unutulmamalıdır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/devlet-asamasi-ve-sorumluluklari

 

Yorum Yaz