Eylül 28 19:41

DOST UYARISI! (ŞİİR)

DOST UYARISI! (ŞİİR)

“Aziz Erbakan Hocamızın mükemmel tespitiyle “Millî Görüş Hz. Nuh’un Gemisi” makamındadır. Herhangi bir bahane ile, hatta dümene fasıklar veya münafıklar geçmiştir diye, kim bu gemiden inerse azgın dalgalara kapılıp boğulacak ve selamet sahiline ulaşamayacaktır. Geminin yönetimini daha emin ve ehil ellere teslim etmek için bile, yine bu gemide kalmak lazımdır. Bu uyarılarımız; Allah’ın rızası davanın ve dostlarımızın manevi çıkarı için yapılmaktadır!”

Üstat Ahmet Akgül

      

        

DOST UYARISI!

      

Hani günahına, ortak olmazdın

Özünde sözünde, kararın yoktur…

Hainle ittifakta, hayır bulmazdın

Yine kucaklaşsan, yararın yoktur…

      

Erbakan Hoca’ya, derin garazı1

Olan Erdoğan’a, yap itirazı

Hainlere destek, ruhun marazı

Böyle Hak davayı, sararın yoktur…

    

İcraatız aynı, başka laftasın

Şimdi Durduyan’la, aynı saftasın

Boynu yerde amma, burnu Kaftasın2

Neden iddianda, ısrarın yoktur…

      

Hocam ne demişti, bu Erdoğan’a

Dış güçle birleşip, dava boğana

Millet muhtaç oldu, kuru soğana

Fakirlik zincirin, kırarın yoktur…

      

Nefsine uydun da, söyle ne buldun

Ne güzel duyarlı, tutarlı kuldun

Altın kalmalısın, yoksa bir puldun3

Saadete dönsen, zararın yoktur…

      

Hak çare yerine, bahane uydur

Bu nasıl liderlik, bu nasıl huydur

Kur’an meal oku, nefsine duydur

Kur’an’sız Hak dava, ararın yoktur…

    

Kendini harcatma, adın kutludur

Akıl Hak’ta ise, vicdan mutludur

AKP armutu, içi kurtludur

Kardeş söz tutmazsan, timarın4 yoktur…

      

Tek ve mutlak güçlü, Cenab-ı Hak’tır

Hakta sebat eden, kazanacaktır

“Bâtıl ya, ballıdır!”, diyen kaypaktır

Kabre mal taşıyan, hararın5 yoktur…

      

Ta başından beri, dost acı söyler

Acıtır velakin, ilacı söyler

Ayak kayar ağzı, miracı söyler

Bir bak ecel çatmış, firarın yoktur…

      

1- Garaz: Kötü kasıt, düşmanlık hesabı.

2- Kaf Dağı: Masallardaki zor ulaşılan dağ.

3- Pul: Bakır para.

4- Timar: Hastaya bakım, ilgi tedavi.

5- Harar: Büyük çuval.

 

Yorum Yaz