Ağustos 14 05:59

EL EMAN YA RABB!

EL EMAN YA RABB!
 
Hep rızanı arat, yolunda koştur
Şeytani hevesler, baskın eyleme…
İlahi aşkınla, donatıp coştur
Dalalete sapmış, azgın eyleme…

Kur’an’a tercüman, hayra delil kıl
Düşmana mert metin, dosta halil kıl
Mazluma şefkatli, zulme celil kıl
Nefsim çin kimseye, kızgın eyleme…

Bu can kulağıma, çağrın duyur da
Aklım ve vicdanım, nurla doyur da
Günahım sevaba, tebdil buyur da
Şeref haysiyetim, çizgin1 eyleme…

Kafir münafıkla, aramız ayır
Lütfu ihsanınla, bizleri kayır
Milli Çözüm yanar, bak cayır cayır
Umudumuz yıkıp, bezgin eyleme…

İçi dışı farklı, vicdanı basık
Garibana karşı, suratı asık
Takva rolü yapan, riyakâr fasık
Haramla beslenen, kuzgun2 eyleme…

Gurur isyan ehli, sanki İblistir
Bize her yer aynı, Tiflis Bitlis’tir
Salihlere kat Sen, facir müflistir
Hem said3 kıl; şaki4, yazgın eyleme…
     
Şeriatla birlik, ilmi siyaset
Lütfettin marifet, hikmet feraset
Hadimül Kur’an’a, versen riyaset5
Haini sırrıma, sezgin6 eyleme…

Kaptırma dünyaya, hayali çarşı
Vuslat sevdasıdır, gönlümün arşı
Haine zalime, küffara karşı
Mağlup edip mahcup, üzgün eyleme…

Gerçeği haykırsam, gereği kadar
Kulun cesareti, yüreği kadar
İmanın kuvveti, direği kadar
Zalimler elinde, ezgin7 eyleme…

Ey Yüce Sultan’ım, Ulu Hazretim
Erdir muradıma, bitsin hasretim
Boynum bükülmesin, koru izzetim
Namertlere muhtaç, büzgün8 eyleme…

Benlikten kurtarıp, lütfet mahfiyet9
İmanla ihlasla, kalbi safiyet
Ahir ömre kadar, sıhhat afiyet
Dert verip dermana, gezgin eyleme…

Elli yıldır günü, güne ekledik
Davandan caymadık, ye’si terkledik
Va’dine güvendik, zafer bekledik
Aciz ve çaresiz, süzgün10 eyleme… 
         Üstat Ahmet Akgül 
       

 
1- Çizgin: Kariyer ve karakteri yaralanmış, rezil ve rüsva kılınmış
2- Kuzgun: Şamatacı kara karga
3- Said: Kutlu, cennetlik
4- Şaki: Mutsuz, isyankâr, cehennemlik
5- Riyaset: Başkanlık, liderlik
6- Sezgin: Hakikatin farkına varan, gerçeği arayan
7- Ezgin: Ezilen, hor ve hakir görülen
8- Büzgün: El bağlayıp küçülen
9- Mahfiyet: Benlikten ve nefsaniyetten sıyrılıp vahdete erişmek
10- Süzgün: Boynu bükük ve baygın bakan

Yorum Yaz