Eylül 28 20:06

EY LAYT MÜSLÜMAN! (ŞİİR)

EY LAYT MÜSLÜMAN! (ŞİİR)

Akıl donmuş; imanın, karakışıdır

Zalimi alkışlar mı, hayret, Müslüman?

Iraklı Fatmaların, haykırışıdır:

"Hiç mi vicdanız yok, ey layt Müslüman?!

        

Filistinliyi suçlar, Yahud'a acır

Coniye dua eder, erzakın taşır

Hakikatı söylersin, kıçını kaşır

Ayarları bozulmuş, sakat Müslüman!..

        

Viran olur Müslüman; yurtlar, bahçalar

Gâvur, Dinimi bozar, devlet parçalar

Hâlâ, "hoş gör, diyalog"; davulu çalar

İz'ansız ve insafsız; hoyrat Müslüman!..

      

Hakkın yokuşu yeğdir, Bâtıl düzünden

Onursuzun kurtulmaz, kalbi hüzünden

Bu kahpe âmirler ve, âlim yüzünden

Zillet ve sefalette; heyhat, Müslüman!..

      

PKK'ya laf atar, dost Amerka'yla

Başıyla müttefiktir, küs kuyrukuyla

Bakan bile oluyor, ABD uyrukuyla

Taze sandığın lokma; bayat, Müslüman!..

      

Zannedersin ki, İslam; cübbe külah mı

Amerika'ya tapınmak, sizce felah mı

Kur'an mı haklı, yoksa; Fitnetullah mı

Olur mu Yahudi’ye, avrat Müslüman?!

      

Bir yanda, "İmam-Hatip, Türban" huysuzu

Kemalist etiketli, Mason soysuzu

Amerkan çuvalına, sığmaz boynuzu

Şu Darwin kafalı, lafta Müslüman!..

      

Mü'min olan gâvura, zağarlık yapmaz

Makam çıkar uğruna, davadan sapmaz

Şahsi ikbal hırsına, Haçlıya tapmaz

Çün bütün insanlığa, hayrat Müslüman!..

      

Kim üstüne alınsa, sözüm onadır

Kâfirle dost olanlar, ondan fenadır

Başım kesilse canım, Hak'tan yanadır

Kur'ani kural bize; hayat, Müslüman!..

Yorum Yaz