Şubat 26 13:27

EY RUH-İ REVÂNIM

EY RUH-İ REVÂNIM

Alt eyledi beni, gaflet gururum

Yetiş imdadıma, Ruh-i revânım…

Seninledir huzur, izzet sürurum

Zikrinle fikrinle, geçer her ânım

Efendim Sultanım, Ruh-i revânım…

 

Sevdamı sırrımı, bilmesin ağyar

Ağlayıp gözyaşın, silmesin ebrar

Hasretin bağrımı, delmesin ey Yâr

Bana zindan olmuş, saray ayvanım

Gönlümün Sultanı, Ruh-i revânım…

 

Uğrunda cefaya, göğüs gereyim

Mal can hepsi Senin, kurban vereyim

Al benden beni ki, nura ereyim

Merakım ferahım, misk-ü reyhanım

Gönül Padişahım, Ruh-i revânım…

 

Teşrif buyur gönül, evim şenlensin

Muhtacım yorgunum, ruhum dinlensin

Divaneymiş diye, adım ünlensin

Tecelli tahtımsın, Yüce Divanım

Kutlu nazargâhım, Ruh-i revânım…

 

Nice bin günaha, daldım gafletle

Dünyalık arzular, çaldım şehvetle

Boğuşturma beni, bâtıl külfetle

Arş’a çıkar ey Can, feryat şivanım

Kapına sığındım, Ruh-i revânım…

 

Fikrin zikrin düşer, her an yâdıma

Tecellin tesellim-dir feryadıma

Ne olur himmetin, gelsin yardıma

Dünya zorlu geçit, göçer kervanım

Medet eyle ey Dost, Ruh-i revânım…

 

Yakma ateşlerde, közde küllerde

Boğma kulun derin, engin göllerde

Sahipsiz bırakma, ıssız çöllerde

Ruhum süvariymiş, nefis hayvanım

Sübhanım Sultanım, Ruh-i revânım…

 

Bu sevdayla geçsin, kışım ve yazım

Dergâha dilekçem, nazım niyazım

Hepsi rızan için, şiirim yazım

Gönlüm Sana âşık, mest-ü hayranım

Ulaştır vuslata, Ruh-i revânım…

 

Hidayet buyurdun, nurlandı özüm

Milli Görüş ile, açıldı gözüm

Cihat mektebimdir, hem Milli Çözüm

Şükür yoldaş kıldın, sadık ihvanım

Sonsuz hamdü sena, Ruh-i revânım…

Yorum Yaz