Haziran 11 03:27

FANİ OLANI SEVMİYORUM

FANİ OLANI SEVMİYORUM

Dikkat et, şerde hayır; hayırda şer saklıdır

Takdirin hikmetinden, haberi yok gafilin

Hakk’a itiraz eden, huzura yasaklıdır

Sıdk ile Allah deyin; “La uhibbül afilin..”1

      

İman kemal bulursa; endişe, hüzün olmaz2

Cihatta bezin yoksa, dergâhta yüzün olmaz

Ruhun reyhan’a3 çıksa, baharın güzün olmaz

Hasta ruhlu maneviyat, fukarası sefilin

Bir tek ilacı vardır: “La uhibbül afilin..”

      

Eş, dost, bacı, gardaş; mal, mülk, evladü iyal

İmtihan için ey can4; hakikat değil, hayal

Baki yalnız Allah’tır, gerisi hep izmihlal5

Senin gönül evindir; Hak muhabbet mahfilin6

Ebedi olanı sev; “La uhibbül afilin..”

      

Gani olan sultanın, ikramı şahanedir

Nimete nankör olan; nasipsiz divanedir

Kulluktan kaçmak için; seninki bahanedir

Hak’tan sapanın sonu: ta esfeles safilin7

Rabbınla ünsiyet bul; “La uhibbül afilin..”

      

Sevgi, sabretmek demek; Kur’an’a kaderine

Aldanmamak dünyanın; keyfine kederine

İnci okyanustadır; haydi göz koy derine

Korkma, hikmet yolunda, Allah olur kefilin

Gel Hakka gönül ver ki: “La uhibbül afilin..”

      

Rahmeti ve zahmeti, hep Allah’tan bilmeden

Mazlumların derdine, dikkatle eğilmeden

Kalbin günah çöplüğü; gönül pasın silmeden

Bu iklimde açar mı, saadet karanfilin

Fani olanı bırak, “La uhibbül afilin..”

      

Ahmak adam odur ki; dünyaya hayran olur

Maya bozuk olunca; yağ değil ayran olur

Olgun dürüst insanın, gönlünde bayram olur

Gel Ahmedim aldırma, her sözüne cahilin

Sen Hak ile huzur bul, “La uhibbül afilin..”

        

        

1-  “La uhibbül afilin..”: “(Hz. İbrahim AS:) … ‘Ben kaybolup-gidenleri sevmem (ve fani olan şeyleri ibadete değer görmem)” diye (eklemişti).” (En’am: 76)

2-  “İyi bilin ki; Evliyaullah’a (Allah’ın dinine ve düzenine sahip çıkan ve Allah tarafından sevilen veli kullara) asla korku (kuşku, stres ve bunalım) yoktur…” (Yunus: 62)

3-  “Bu durumda, ferahlık, reyhan (sonsuz ve kusursuz güzellikler) ve Naim cennetleri onlarındır.” (Vakıa: 89)

4-  “Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan (sizi ibadet ve istikametten alıkoymak, bâtıla ve günahlara kaydırmak suretiyle) size (dolaylı) düşmanlık edenler vardır…” (Teğabün: 14 ve 15)

5-  İzmihlal: Yok olma, elden çıkma

6-  Muhabbet mahfili: Sevgi yeri, Allah’ın tecelli ettiği kalbi

7-  Esfeles safilin: İnkarcıların ve isyancıların düşürüldüğü en aşağı dereceler ve en bayağı vaziyetler. (Tin Suresi Ayet: 5)

Yorum Yaz