Mart 03 04:56

GELİN CANLAR, İNSAN OLALIM! (ŞİİR)

GELİN CANLAR, İNSAN OLALIM! (ŞİİR)

Şuursuz sorumsuz, Müslüman olmaz

İçinde bal yoksa, bomboş kovandır…

Her başa oturan, Süleyman olmaz

Özü Tayland1 gibi, sözü Tatvan’dır

Helal haram bilmez, aynı hayvandır…

      

Gönül gözleri kör, hâlâ aymayan2

Allah kulak vermiş, Kur’an duymayan

Bâtılı bırakıp, Hakka uymayan

İsmi cismi çeşit, elvan elvandır

İnsan görünümlü, nice hayvandır…

      

Haram haksız kazanç, avlayan kişi

Hainleri seçip, tavlayan kişi

Ayete hadise, havlayan kişi

Şeytana arkadaş, Haç’a ihvandır

Allah bildiriyor, bunlar hayvandır…

      

“Bunlar hayvan gibi, hatta aşağı…”3

Buyuran Kur’an’dır, hikmet başağı

Yarası gocunur, görse kaşağı4

Bunlar Türkiye’yi, sanır Tayvan’dır

Sureti insan ya, siret5 hayvandır…

      

Zinaya yol veren, gavatı öven

Gerçeği konuşan, âlime söven

İsrail’le birlik, mazlumu döven

Cehennem yolcusu, soysuz kervandır

Bunlar insan değil, haza hayvandır…

      

İslam savunanla, hep uğraşanlar

Ahkâmı ahlâkı, gâvurlaşanlar

Haçlı Birliği’ne, dört nal koşanlar

Hepsi hayra yayan, şerre rahvandır6

Kur’an öyle diyor, bunlar hayvandır…

      

Namaz oruç sakal, yönü AB’ye

Faiz fuhuş tutar, koşar Kâbe’ye

Sıfatı Müslüman, aslı “Dabbe”ye7

Benzeyen kimsenin, ruhu yavandır

Kalıbı insan ya, vasfı hayvandır…

      

Loto toto pyango, kumar değil mi

Faizli kredi, haram değil mi

Allah bela verir, şamar değil mi

Hidayet kararmış, vicdan yayvandır8

Aldanma lafına, çoğu hayvandır…

      

Gelin canlar insan, olalım insan

Akıl ve vicdandır, en büyük ihsan

Kulluğun unutmak, Allah’a isyan

Gafil mağarada, sanır ayvandır9

İmansız irfansız, tıpkı hayvandır…

    

Gözümüz çıksa da, geçmem özümden

Allah’a söz verdik, dönmem sözümden

Sen ayırma Ya Rab, Milli Çözüm’den

Beyaz kefen bize, en son savandır10

Mü’minler ölmezmiş, ölen hayvandır…

    

1- Tayland: Fuhuşla geçinen bir Uzakdoğu ülkesi.

2- Aymak: Uykudan uyanmak, gerçeğin farkına varmak.

3- “Andolsun, cinn ve insanlardan (küfre, kötülüğe ve nankörlüğe sapan) birçoğunu cehennemlik (olarak) yetiştirip (ve fırsat verip) çıkardık ki; onların kalpleri vardır, bununla (gerçeği) kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla (ibret alarak) görüp bakmazlar. Kulakları vardır, bununla işitip (hakikati) duymazlar. Bunlar, hayvanlar gibidirler, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar, (yaratılış amacından ve ahiret hazırlığından) gafil olanlardır.” (A’raf: 179)

4- Kaşağı: Atların ve sığırların sırtını kaşıyan alet.

5- Siret: Kişinin iç yüzü, karakteri.

6- Rahvan: At ve eşeklerin hızlı ve uyumlu yürüyüşü.

7- Dabbe: Yerde debelenen hayvanlar. “Allah, her canlıyı (yürüyen, yüzen, sürünen bütün hayvanları) bir (damla) sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde sürünmekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde hareket etmektedir. Allah, dilediğini (ve dilediği şekilde) yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.” (Nur: 45)

8- Yayvan: Yayılmış, dağınık.

9- Ayvan: Evlerin havalı balkonları.

10- Savan: Pamuk ipliğinden örülmüş bez ve sergi.

 

Yorum Yaz