Mart 01 08:33

HAKİKAT AYAN OLUNCA

HAKİKAT AYAN OLUNCA

       

Mü’min olan şaşmaz, Hak’tan hayırdan

Rehberim Rahmani, beyan olunca…

Gök yer âlem insan, böcek çayırdan

Tabiat Kitabın, okyan olunca

Kur’an’ın mesajı, ayan olmaz mı…

        

Bu dünyanın fani, yüzü hep yalan

Ahiret tarlanız, etmeyin talan

Kusurun farkında, huzurda kalan

Devamlı günahın, sayan olunca

Kulluk hakikatı, ayan olmaz mı…

        

Can ver Canana er, kutlu pazarlık

Keyfine tapana, vicdan mezarlık

Hak söylesen sayar, oyun bozarlık

Rahata çıkara, kıyan olunca

Hikmet zuhuratı, ayan olmaz mı...

        

Zahiren yer içer, hep Rabbiyledir

Kalıbı sizinle, o kalbiyledir

Zikir fikir şükür, Habibiyledir

Seherde uykular, ziyan olunca

Tecelli nurları, ayan olmaz mı…

        

Bal şifadır; hata, senin safrandan

Asla ümit kesme, Afvü Ğufran’dan

İtiraz isyandan, küfür küfrandan

İrfan iklimine, kayan olunca

Mehdiyet manası, ayan olmaz mı…

      

Sadık tevbekârlar, takvaya namzet

Biat cihat taat, ne büyük kısmet

Tek Allah için sev, Hakk için buğz et

Zalim hain göze, çıyan olunca

Mesihiyet sırrı, ayan olmaz mı…

        

Herkes bu dünyada, yolcu kiracı

Salah salât cihat; mü’min miracı

Asrın mübelliği, Arş’a aracı

Kutlu çağrısına, uyan olunca

Erbakan gerçeği, ayan olmaz mı…

        

Mealin manasın, ahkâmın asmak

Kur’an’ı bırakmak, sapıtıp azmak

Gerçeği konuşmak, gerçeği yazmak

Rızaya talip bay, bayan olunca

Milli Çözüm farkı, ayan olmaz mı…

        

Tembel; durgun sular, gibi kokuşur

Gayret ehli gaye-sine koşuşur

Meal okuyanlar, Rabb’le konuşur

Dostun nidasını, duyan olunca

Hilkat harikası, ayan olmaz mı…

          

Fani için Baki, terk eden ahmak

Facir desteklemek, en rezil ahlâk

Faiz zina serbest, lağımdan alçak

Cennetin yolundan, cayan olunca

Ahrette pişmanlık, ayan olmaz mı…

        

Yorum Yaz