Ağustos 14 07:13

Hakikat Sarayının Muhafızı

Hakikat Sarayının Muhafızı


Ey Can,

Sen ki Hakikat Sarayının

En Sağlam muhafızı!

Gerçeği arayan

Vicdanına danışan,

Yüreğiyle, bileğiyle;

Sevdasıyla;

Teslimiyeti, Kulluk bilinci

Dillere destan Sadakatıyla,

Şaşırtan cesareti; tüm adanmışlığıyla

Önümüzde fenersin!

Yolumuza Rehbersin

Milli Görüş okulunun en örnek talebesi,

Ol Sultan-ı Aziz’in

En Sadık bir bendesi,

Hakikat erlerinin, ne güzel numunesi!..

Teşrif-i Evveline Alem’in vurulduğu!

Teşrif-i Sanisiyle işin kemal bulduğu!

Can’ ların Can’ı ( SAV ) na ulaştıran

En Sağlam, en kestirme Yolsun.

Tuttuğun el hatırına;

Kadim kötülüğün şatosu

Siyonist şeytanlar yok olsun!

Tüm acılar son bulsun.

Mazlumlara müjde,

İnsanlığa muştusun!

Hoş geldin dünyamıza

Havariyyun yolunda,

Bizi de kat Hak safına

Elimizi bırakma!..

  
                     Şiir: Himmet Muhtaci

Yorum Yaz