Mart 01 08:08

HAYRA YANAŞ, OLGUNLAŞ!

HAYRA YANAŞ, OLGUNLAŞ!

HAYRA YANAŞ, OLGUNLAŞ!

Zikirle fikirle, Kur’an okursan

Rabbini huzurla, sen anmaz mısın…

Sakin ilmik ilmik, hikmet dokursan

Kinden ve benlikten, soyunmaz mısın…

 

Ruhun meleklerle, daim kol kola

İmdada koş mazlum, muhtaç her kula

Boşuna gidersin, tekke okula

Ey haksız ahlaksız, uslanmaz mısın…

 

Nefret Şeytanidir, sevgi Rahmani

Zalim hariç herkes, gönül harmani

Mecusi Yahudi, ha Brahmani

“Sıbgatullah” renge, boyanmaz mısın…

 

Mü’minin pak gönlü, Rahmanın Arşı

Kalbinin aynası, Sübhana karşı

Çıplaklık pazarı, Şeytana çarşı

Şehvete dalmaktan, usanmaz mısın…

 

Yalan haram ömrün, lağım nehirdir

Zevk sefa sandığın, hayal şehirdir

Mevla’yı unutmak, gaflet zehirdir

Halâ bu gafletten, uyanmaz mısın…

 

Sabret ukban düşün, kanma peşine1

Şeytan bulaştırır, üçü beşine

Dünya bir seraptır, düşme peşine2

Sen sonsuz Rahmete, sığınmaz mısın…

 

Sadıklar huzurun, hep doruğunda

Aşkın narı nurdur, yanar bağrında

Vuslat hatırına, ebed uğrunda

Bir kuru bedene, kıyamaz mısın…

 

Günahtan sakınmak, bil mehafettir3

Can Canana feda, bu sehavettir4

Dostum bu ne gaflet, ne rehavettir5

Hiç Allah’tan korkmaz, utanmaz mısın…

 

Cemaline hayran, hasret hicranım6

Ol Nebiyi zi Şan, olsun Ciranım7

Bunca isyanımdan, kanar vicdanım

Ahmedim Ahed’e, dayanmaz mısın…

 

1- Peşin: Hazır alınan, veresiye olmayan,

2- Peşine düşmek: Ardından gitmek,

3- Mehafet: Allah korkusu,

4- Sehavet: Cömertlik,

5- Rehavet: Tembellik, uyuşukluk,

6- Hicran: Ayrılık acısı,

7- Ciran: Komşu.

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz