Ağustos 14 06:08

HOCA-İ KÂİNAT

Hem sebebi kâinat, hem meyve-i mahlûkat

Mehdiyi ahir zaman, Muhammet’tir Efendim..

İnsü cin hükmündedir, melekler kanat kanat

Saltanatı uzması[1], müebbettir[2] Efendim...

 

 

Hem hidayet siyaset, medeniyet rehberi

"Hulki azim" mertebe, sıfatının her biri

Saadet Ona uymak, bezmi elest'ten[3] beri

İman halka ve Hakka, muhabbettir Efendim..

 

 

Nuri mücessem odur, tecelli-i Rabbani

Cihat biat alamet, ol temsili Rahmani

Sözleri, "Vahyün yuha"[4] her ameli Kur'ani

Adil Düzen âleme, merhamettir Efendim.

 

Ahmedin mimi düşse, Ahed olacak zahir

Cemal celal sıfatlar, her an lütuf ve kahir

Allah'ı bilen kişi, tevhit ilminde mahir[5]

Aynel yakinsiz ilim, bir mihnettir Efendim..

 

Bu beden dedikleri, ilahi ruha sargı

Eğer imanın varsa, niçin çekersin kaygı

Sevgi sevda sahtedir, yok ise gerçek kaygı

Hoca-i Kâinatta, mehabettir[6] Efendim.

 

Ol dersin oluverir, yaratırsın sebepsiz

Senden medet umulur, makam ister edepsiz

Üç gram hizmetini, minnet sayar nesepsiz

Nefsine pay ayırmak, ihanettir Efendim..

 

Ucuz uyuz adamlar, geçinir bedavadan

Dünya ehli davarlar, ne anlasın sevdadan

Mal makam otu versen, kaytarırlar davadan

Zoru görünce kaçan, muhannettir[7] Efendim.

 

Fakru mihnet sayılmaz, hidayetin kâr olsa

Ruhum cennette gezer, bütün dünyam dar olsa

Tek in'amu ihsanın, inayetin yar olsa

O zaman Ahmedine, mürüvvettir[8] Efendim.

 

[1] Saltanatı-uzma: Büyük ve kutsi tasarruf ve iktidarı

[2] Müebbet: Ebedi, sonsuz

[3] Bezmi elest: Ruhlar âleminde Allah’a verilen söz

[4] Vahyun yuha: Hz Peygamber AS. Kendi heva ve hevesiyle değil Allah’ın vahyi ile konuşur.

[5] Mahir: Becerikli bilgili

[6] Mehabet: Heybet, ululuk, saygınlık

[7] Muhanet: Adi aşağılık adam

[8] Mürüvvet: Mutluluk, huzur

Yorum Yaz