Şubat 26 14:34

HZ. MEVLA’YA ARZ-U HALİMDİR!

HZ. MEVLA’YA ARZ-U HALİMDİR!

HZ. MEVLA’YA ARZ-U HALİMDİR!

Ümmet zelil perişan, hâkim eyle Kur’an’ın

İtiraz haddim değil, Din Senin dava Senin!..

Âlemlerde yegâne, geçen Senin Fermanın

Sözün gerçek, va’din hak; güç Senin Kuvva1 Senin!

 

Gerçekleştir İlahi, Adil Düzen devrimin

Süper güçleri yensin, son inkılap evrimin

Batıldan Hakka dönsün, hâkimiyet çevrimin2

Kulun kime yalvarsın, Necm Senin heva Senin!..3

 

Ayet ayet bildirdin, ben yalnız tercümanım

Hadisler haberlerdir, dayanak argümanım4

Kur’an’a itimattır, umudum her gümanım5

Zannımda boş çıkarma, kul Senin Sevda Senin!..

 

Kudretini izhar et, gayrı eyleme mahcup

Arzumuz hep rızandır, aşkın yegâne matlup6

Kalbimiz mutmain kıl, ey Maksut, eya Mahbup7

Gayretim Sana ayan, dert Senin deva Senin!...

 

Kâfirlere alt edip, münafıka ezdirme

Hep böyle mağdur mahzun, boynu bükük gezdirme

Zulmün esaretinde, canımızdan bezdirme

Huzur ve hayat Senden, tohum ve meyva Senin!

 

Yık Siyonist Şeytanı, tatsınlar hezimeti

Ümmet Adil Düzenle, bulsun hizmet izzeti

Yeter say çektiğimiz, bunca zulüm zilleti

Nusret inayet Senden, Cennetül Me’va Senin!..

 

Milli Görüş Nizamın, çağdaş yorum okulun

Milli Çözüm vicdanı, makbulün ve makulun8

Kapında Kıtmirliği, şeref sayan bu kulun

Yok başka sığınağı, yurt Senin yuva Senin!..

 

Va’dini hak bilerek, ümitle geçti ömrüm

Hidayetle nazar kıl, elmasa dönsün kömrüm

Kol kanadımız kırıp, etme bizi kötürüm

Katından boş çevirme, hamd Senin dua Senin!..

 

Her gecenin sabahı, kıştan sonra baharı

Zulmeti dağıtansın, görsün Deccal Kahhar’ı9

Mehdiyet inkılabı, İsrail ıztırabı

Milyar kere hak etti, Tur Senin Tuva10 Senin!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ


1- Kuvva: Kuvvet ve kudret.

2- Çevrim: “Allah zafer dönemlerini insanlar arasında çevirip dönderir.”(Ali İmran:140)

3- Bak: “Doğmakta olan Yıldıza andolsun” (Necm Suresi: 1. Ayet)

4- Argüman: Dayanak, ölçü birimi.

5- Güman: Zan, sanı, umut.

6- Matlup: Talep edilen Allah’ın rızası.

7- Mahbup: Sevgili.

8- Makbul: Kabul olunan. Makul: Akla uygun olan.

9- Kahhar: Her istediğini zorla yaptıran ve düşmanlarını yenilgiye uğratan Allah (cc)

10- Tuva: Tur Dağındaki kutsal vadi. (Bak: Taha: 12)

Yorum Yaz