Şubat 26 14:44

KAYPAKTAN KAHRAMAN OLMAZ!

KAYPAKTAN KAHRAMAN OLMAZ!

KAYPAKTAN KAHRAMAN OLMAZ!

Faizci AB’ciyi, Allah çin sevmek

Bil şeytanı güldüren, bir ahmaklıktır!

İmkân iktidar varken, şer benimsemek

Hem akılsızlıktır, hem alçaklıktır!

  

Besmele, tekbir, türban; riya aracı

Halkı soyar gavura, verir haracı

CIA-MAAT’la dolmuş, Kara Havacı

“Çok saftık, kandırıldık!”, ne şapşallıktır!

  

Bak halâ okullarda, Darwin okutur

Devlete askerime, kefen dokutur

Dosyaları saçılsa, ne pis kokutur

Bunlar için iktidar, hep “kaymak”lıktır!

  

Cübbelinin kahramanı, kendi dengidir

Şeriatsız Ulül Emir, şer mihengidir

İsrail’le uzlaşmak, nifak rengidir

“Banane Amerika’dan!..”, kahramanlıktır!

  

Saf elması cam ile, kıyaslar gafil

Yakut verip boncuku, alırmış sefil

Buna madalya takar, Siyonist mahfil

Erbakansa Tevhid’e, bayraktarlıktır!

  

Madem sağlam inançlı, madem kahraman

Haydi, Adil Düzen’e; geçmez mi adam

Nasıl uyanacaksın, ya hu ne zaman

Bu ne laubalilik, ne laçkalıktır!..

  

Sağcılık solculuk da, boş koftur amma

Münafıklık hepsinden, berbattır; kanma

Haini alkışlayıp, beraber yanma

Hak Davadan kaçmak, en kaypaklıktır!

  

Solculuk İslamyete, düşmanlık mıdır

Ceddine tarihine, pişmanlık mıdır

“İlerici” kılıflı, şeytanlık mıdır

Maymun soyluyum demek, ne manyaklıktır!

  

Söyle batıcı mısın, Milliyetçi mi

Kur’an’a bağlı mısın, mel’anetçi mi

Akıl, İlim, İman mı; kavmiyetçi mi

Özü sözü farklılık, sahtekârlıktır!

  

Gülerce demiş; “Asla, Hocam satmadım”

Hep kiralıktım; harama, hile katmadım

Hocasını satanlara, boşa yatmadım

Tarzım; güçlü tarafta, yer almaklıktır!

  

Masonlukta karılar, kocalarını

Boynuzlular satarmış, hocalarını

Atatürk kapatmıştı, Localarını

Masonluk Siyonizm’e, tam uşaklıktır!

  

Ya İslam ya izmihlal, başka çare yok

Kur’an’sız safsataya, hep karnımız tok

Dindar geçinip; bizi, Haç Birliğe sok

Halâ anlayamamak, saf aptallıktır!


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz