Ağustos 14 05:35

MERHABA SULTANIM!

Mana ikliminde, teşrif buyurdun

Hoş geldin Sultanım, hanım; Merhaba!

Hayal âleminde, bu fani yurdun

Seherim sabahım, tanım; Merhaba!

 

Her şey gölge resim, yegâne Hak’sın

Lütfet tevhit nurun, benliğim yaksın

Basiret ver gönlüm, cemale baksın

Tükensin varlığım, sanım; Merhaba!

 

Tezahür tertibin, hayat tabiat

Tecellin temsili, cümle kâinat

Sensiz bu fenada, olur mu rahat

Bela sardı bak dört, yanım; Merhaba!

 

Sen ol tek matlubum; zevkim huzurum

Makamı maksudum[3], şevkim sürurum

Bu ben bende iken, bitmez kusurum

Seninle geçsin her, anım; Merhaba!

 

Günahtan nifaktan, riyadan kurtar

Boş heves hevadan, hülyadan kurtar

Bu kuru davadan, dünyadan kurtar

Hak yolunda aksın, kanım; Merhaba!

 

Vücut zindanında, esir hapisim

Ruhumla cenk eder, emmare nefsim

Fenafillâh olsun, kalbim ve cismim

Kalmasın zünnarım, çanım; Merhaba!

 

Derman ol derdime, Rahim tabibim

Bırakma kendime, Rabbim habibim

Kime arzedeyim, Sensin sahibim

Tek ümidim hüsnü, zannım; Merhaba!

 

Ahmedini affet, şirkten şehvetten

Usandım yalancı, şanu şöhretten

Kesrette vahdete, erdir gafletten

Kurban olsun sana, canım; Merhaba!

Yorum Yaz