Kasım 29 16:04

ÖYLE KOLAY OLACAKKİ!..

ÖYLE KOLAY OLACAKKİ!..

ÖYLE KOLAY OLACAK Kİ!..

      

Allah ol der oluverir, sebepler hep birleşir

Öyle kolay ve mükemmel, yağdan kıl çeker gibi…

İman ve itimat gerek, tevekkülsüz kirleşir

Adil Düzen yıldızları, doğacak Ülker1 gibi

Herkes hayret hayran kalır, yağdan kıl çeker gibi…

      

Sen sen ol kulluğun kuşan, edeple hizmet takın

Nefse şeytana uzak dur, Rabbe Ümmete yakın

Has niyetle Hakkı haykır, rıza bulmaya bakın

Tek bir hedefe kilitlen, hep dönen teker gibi

Dost maksuda ulaştırır, yağdan kıl çeker gibi…

      

Dayan yanıp pişmez isen, çiğ kalıp kokuşursun

Ya sabır çek meal oku, Mevlâ’yla konuşursun

Sonra deryayla boğuşur, dağlarla tokuşursun

Mazluma umut taşırsın, bin tonluk tanker gibi

Kutlu hayal gerçekleşir, yağdan kıl çeker gibi…

      

Halis insanın ekmeli2, mazlum kalbe değenmiş

Müslümanın en ehveni3, zulme boyun eğenmiş

Tek başa şerle savaşan, kulu Mevlâ beğenmiş

Hatırası tat verecek, akide şeker gibi

Milli Çözüm başa geçer, yağdan kıl çeker gibi…

    

Hakk kudretin sorgulayan, kalp uyuzu kaşınır

Çoğu gitti çok az kaldı, tüm engeller aşılır

Nasıl böyle kolay oldu, bu kudrete şaşılır

Siyonist sistem yıkılır, depremde çöker gibi

Va’di İlahi yaşanır, yağdan kıl çeker gibi…

    

Harika teknolojiyle, sokulacak hizaya

ABD AB İsrail, fırsat bulmaz nizaya4

Dualar Arş’a yükselir, mü’min eller fezaya

Melekler yardıma koşar, manevi asker gibi

Milli Çözüm devriminde, yağdan kıl çeker gibi…

      

Ferhat on yıl tünel delmiş, bir an Şirin görmek çin

Mü’min kırk yıl kahır çeker, Hak nizama ermek çin

Zaten âşık fırsat gözler, Dosta can vermek için

Bir ömür Hakk kapısında, boynunu büker gibi

Bir kutlu dönem geliyor, yağdan kıl çeker gibi…

      

Asıl kârın sefer senin, zafer geçici bayram

Dünya imtihanın kazan, ukbada sonsuz seyran

Burda hizmetkâr olanlar, orda mutlu ve hayran

Sadık Cemale vurgundur, Veche5 göz diker gibi

Her muradı hâsıl olur, yağdan kıl çeker gibi…

    

Akıl bilim Kur’an Sünnet, kaynaklı medeniyet

İçtihatla kurulacak, herkeste memnuniyet

Birbirini tamamlar hem, Mesihiyet Mehdiyet

Bu Siyonist canavarın, dişlerin söker gibi

İsrail uru deşilir, yağdan kıl çeker gibi…

      

Erbakan projeleri, hepsi uygulanacak

Zerrece vicdan taşıyan, herkes duygulanacak

Siyonist haham ve şeytan, elbet kaygulanacak

Zalim hain debelenir, gör müflis banker6 gibi

Adil Düzen kurulacak, yağdan kıl çeker gibi…

      

Kimin kutlu hayali, gaye gayreti varsa

Adil Düzen hükümeti, kurma niyeti varsa

Kimin sarsılmaz inancı, Rabbe hayreti varsa

Gayrı çalışıp ter atsın, gözyaşı döker gibi

Adil Düzen kurulacak, yağdan kıl çeker gibi…

    

 

 

1- Ülker: Boğa burcunda bulunan, yedi yıldızdan oluşan bir takımyıldız.

2- Ekmel: Mükemmel, en kâmil, eksiği olmayan, en mükemmel. En eksiksiz, en olgun, en uygun. Dinin tamamlanması.

3- Ehven: Birkaç kötüden en az kötü olanı, daha az kötü, daha az zararlı olan.

4- Niza: Bozulma, çekişme.

5- Vech: Yüz, Cenab-ı Hakkın Zatı, “...O'nun yüzünden (Zatından) başka her şey helak olucudur...” (Kasas: 88)

6- Müflis Banker: İflas etmiş; para, kredi, tahvil, hisse senedi vb. alanlarda alım satım işiyle uğraşan ve bu işten kâr elde eden kişi, kuruluş, banka.

 

 

www.millicozum.com

 

 

Yorum Yaz