Mart 01 06:42

PARALEL YAPI – PARAZİT SAPI!

PARALEL YAPI – PARAZİT SAPI!

PARALEL YAPI – PARAZİT SAPI!

Yalan ve riyakârlık, sahtekarlık mübahtır

Bunları eleştirmek, ise büyük günahtır!..

Yahudi Lobileri, Fetullah’a penahtır

Allah’ım hiç kimseyi, hidayetten soymasın!

 

Komplo kumpas kurgular, her fitneyi haizdir

İsnat iftira atmak, Cemaate caizdir

Haçlının hizmetkârı, kürsülerde vaizdir

Kalpler kararmamışsa, niye Hakkı duymasın!

 

“Ilımlı İslam” diye, Şeytanla tam mutabık

Şeriat kaba imiş, yumuşatmış münafık

Erbakan’la kavgalı, gâvurlarla muvafık

Haktan kopan gidiyor, bir ayağı kaymasın!

 

Kırk yıldır söylüyoruz, çağın İbn-i Sebe’si

Papalık misyonuymuş, Amerika Kâbe’si

İman Kur’an istismar, AB olmuş kıblesi

Hiç korkmazlar mı bunlar, Resul ümmet saymasın!

 

İsrail vahşetine, karşı çıkmaz bu nefer

Şu faizci düzeni, tenkit etmez bir sefer

Ne olduğun anlamaz, hala zavallı cafer

Kur’an ölçü tutmayan, ahmaklığa doymasın!

 

Cemaatle AKP, ayarı ahlakı bir

AB’yi tenzih eder, ABD’yi de tekbir

Din devlet için değil, kendilere her tedbir

Güvendiği kargalar, gözlerini oymasın!

 

Adil Düzen olmazsa, adilik yaygınlaşır

Faiz fuhuş çoğalır, fâsıklar saygınlaşır

Vicdanlar güdükleşir, beyinler baygınlaşır

Mü’minler dünya için, ahirete kıymasın!

 

Yetişmezse Ya Rabbi, inayetin nusretin

Ulaşılmaz vahdete, boğar bizi kesretin

Gayrı çekilmez oldu, ayrılığın hasretin

Ey dost rahmet kuluna, ki yolundan caymasın!

 

Gerçekleri söyleten, vicdanım imanımdır

Ey Hak, rızan yardımın, yegâne gümanımdır

Kefenle dolaşırım, yoldaşım dumanımdır

Rabbim bizi huzurdan, asla mahrum koymasın!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz