Temmuz 04 02:09

ŞERLİLERİN MUHABBETİ BAZI ŞEYHLERİN KERAMETİ!

ŞERLİLERİN MUHABBETİ BAZI ŞEYHLERİN KERAMETİ!

ŞERLİLERİN MUHABBETİ BAZI ŞEYHLERİN KERAMETİ!

Hainlere dua etmek

Bu gaflet mi, keramet mi?

Hak diyeni, dava etmek

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

İcraatı, kumar faiz

Zina fuhuş, sanki caiz

Ey mürşid geçinen vaiz

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

Senin desteğin ve azmin

Libya’da katletti yüz bin

Mü’mini bu Haçlı müzmin

Bu gaflet mi, keramet mi?

  

Ziyaretleri Kâbe’dir

Hedefleriyse AB’dir

Sizin isyanız Rabbe’dir

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

“Tekkeye zarar”, diyerek

Necm-üd-Din’e, oldun köstek

AKP’yeyse, tam destek

Bu gaflet mi, keramet mi?

      

Hani ölçü, Kur’an idi

Rehber Resul, her an idi

Şimdi AB, ferman idi

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

Ya hu bakma, öyle bön bön

Bana kızma, Kur’an’a dön

Batıla gider, başka yön

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

Riya istismar, kat be kat

Nerde Şeriat, Tarikat

Siz Hak Davaya barikat

Bu gaflet mi, keramet mi?

      

Saf kulların, ARAF’ıydın

Sanırlar kalp sarrafıydın

Sen güçlünün tarafıydın

Bu gaflet mi, keramet mi?

      

Ahirette düşer maske

Fayda vermez; eyvah, keşke!..

Çok güvendin, başkan köşke

Bu gaflet mi, keramet mi?

      

Peygamberin sesin dinle:

“Haşrolursun sevdiğinle…”

Haçlı Siyonist Ladin'le

Bu gaflet mi, keramet mi?

    

Ali Çağıl, dokuz köyden

Kovulursun, doğru sözden

Neler çektin, sen bu yüzden

Bu gaflet mi, keramet mi?


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz