Mart 01 07:03

“SHINZO ABE” SUİKASTI VE SİYONİZM'İN YIKILIŞ SARSINTILARI

“SHINZO ABE” SUİKASTI VE SİYONİZM'İN YIKILIŞ SARSINTILARI

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe 2022 Temmuz’un ilk haftasında, uğradığı bir suikast sonucu ortadan kaldırılmıştı.

Tetikçi Yamagani Tetsuya“Herhangi bir siyasi amaç taşımadığını, annesinin bir Dini gruba yüklü bağışta bulunmasına kızdığı için bu eylemi yaptığını” söyleyip olayı çarpıtmaya çalışsa da, bu eylemi Siyonist odakların, CIA-MOSSAD gibi istihbaratların tasarladığı sırıtmaktaydı. Çünkü Shinzo Abe:

1- Ekonomiyi Millileştirip Küresel Siyonist Sermayenin sömürü çarkını kırmaya…

2- Güçlü ve bağımsız bir Japon Savunma gücü hazırlamaya…

3- Dünyadaki etkin ve antisiyonist oluşumlarla irtibat kurmaya çalışan bir insandı.

Bu konuyla ilgili olarak; 1998 yılında şu öngörülerimizi aktarmıştık:

I. ve II. Dünya Savaşlarında Siyonist Yahudi mihrakların kışkırttığı ve kullandığı Amerika ve yandaşlarından intikam alacakları günü bekleyen Almanya ve Japonya gibi ülkelerin bu cephede yer alması:

I. ve II. Dünya Savaşlarında yıkılan ve uzun yıllar siyasi ve ekonomik baskı altında tutulan Alman ve Japon halkları, bu esaret ve ezilmişliğin intikamını alacakları günü kollamaktadır.

Ekonomide süper güç olan Almanya ile teknolojide süper güç olan Japonya’nın saf değiştirmesi, Siyonist hâkimiyetinin çöküşünü hızlandıracaktır.

"Sen onları (derli toplu bir) cemaat sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır." (Haşr: 14)

"O gün dostlar, birbirine düşmandır." (Zuhruf: 67)

"Nihayet Hak gelince, onlar istemedikleri halde Allah’ın emri galip olacaktır." (Tevbe: 48) ayetleri de, bazı zoraki birlikteliklerin bozulacağına işaret buyurmaktadır.[1]

Yaklaşık 20 yıl kadar önce, 2004 yılında şunları yazmıştık:

Milli Çözüm Dergisi’nin Siyonist Merkezleri telaşlandırması ve Japonların Yorumlarımıza ilgi duyması!

Birleşik Amerika Başkentinin en büyük ve en eski gazetesi Washington Post, politik konulara ve dünyanın geleceği ile ilgili kurgulara ağırlık veren bir ABD Yahudi yayın organıdır. İstanbul ve İsrail (Jerusselam) büroları da bulunmaktadır.

İşte beş yıl kadar önce Washington Post’un Avrasya Haber Koordinatörü olduğunu söyleyen bir kişi, Milli Çözüm Dergimizin Haber Müdürünü arayarak, orta halli Türkçesiyle:

“Milli Çözüm’ün öngörü ve önerilerinden feyiz aldıklarını; ülkesel, bölgesel ve evrensel konulardaki tespit ve tahlillerimizin kendilerine yeni ufuklar açtığını, bu nedenle öncelikle İngilizce yazı ve yorumlarımızdan oldukça yararlandıklarını ve “Türkiye’nin ABD-İsrail ilişkileri ve gelecekteki etkinlik çekişmeleri” hususunda özellikle yeni ve detaylı bilgilerimizi ve beklentilerimizi merak edip ilgi duyduklarını” hatırlatmışlardır.

Makalenin Tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/shinzo-abe-suikasti-ve-siyonizmin-yikilis-sarsintilari

Yorum Yaz