Şubat 26 15:04

SIRR-I TECELLİ

SIRR-I TECELLİ

SIRR-I TECELLİ

Tezahürün en mükemmel, ve en güzel tecellisi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

Ey ruhumun tek sahibi, ey gönlümün tesellisi

Seninle çözülür ancak, Kâinatın bilmecesi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

 

Şems-i Ezeliye ayna, ki sensin Necm-i hidayet

Aşkınla var oldu cihan, hem ahir ü hem bidayet

Şefaatin yeter ey can, bize medet-ü inayet

Binlerce cilt kitap olur, kelamının bir hecesi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

 

La mekân yurdundan gelip, ahir zaman diliminde

Şükür arzı cemal ettin, hem saadet ikliminde

Hakkı hikmetle öğrettin, “İlmi Ledün” mektebinde

Özün Rahman sevgilisi, sözün Kur'an tercümesi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

 

“Sırrı Sultan” Sende gizli, hikmet-i Hüda sergisi

Çalışmakla erişilmez, hepsi Mevla’nın vergisi

Dost kokusu almışım ben, neylerim lale nergisi

Ne kutlu muavenettir, Milli Çözüm imecesi

Bab-ı Hakta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

 

Zat-ı Bari münezzehtir, cümle mekândan mahlûktan

“Kün” emriyle var eyledi, tüm mevcudatı yokluktan

Gel kesretten vahdete er, “Bir”liğe ulaş çokluktan

“Mim”siz Ahmed’i bilenin, gündüz olur her gecesi

Kapısında Kıtmir olmak, saadetin en yücesi!

 

“Ver dünyayı, al ukbayı, ver rahatın al rızasın”

Başkasında suç arama, kendi nefsine kızasın..

“Dindar kahraman” sanırlar, şeytan ile bir hizasın

Öz yalama sözü yalan, yüzü olmuş kir keçesi

Bab-ı Hakta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

 

Ya dünyanın hizmetçisi, ya davanın divanesi

Ya Mehdinin has askeri, ya Deccalin avanesi

Ya nar alevi olursun, ya da nurun pervanesi

Haklı yoldan sapıtanlar, hayırsızdır gör nicesi

Bab-ı Hakta Kıtmir olmak, şereflerin en yücesi!

 

En büyük korkum budur ki, yıkılmasın iman kalem

Ahiret hayret âlemi, şaşkınlaşır cümle âlem

Ne kitaplara sığar bu, ne dil söyler ne de kalem

Ayan olur rü’yet-i Hak, açılırsa nur peçesi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

 

İnayetin yetişmezse, gafil gönül uyanır mı

“Sıbğatullah” sırra eren, başka renge boyanır mı

Sabrın yağmazsa üstüme, Ahmet kulun dayanır mı

Kur'an’dır Hak terazisi, zikrullahtır eğlencesi

Kapında Kıtmir olmakmış, şereflerin en yücesi!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz