Şubat 26 13:55

Siyasette, Aynı Hataları Tekrarlayanların AYNI VARTALARA YUVARLANMASI KAÇINILMAZDIR

Siyasette, Aynı Hataları Tekrarlayanların AYNI VARTALARA YUVARLANMASI KAÇINILMAZDIR

Yazarımız ve Bölge Başkanımız Nevzat Gündüz, Gebze’den sadık Millî Görüşçü bir kardeşimizin, Hocamızın en yakınından dinlediği, şu hikmetli ve ibretli gerçeği aktarmıştı:

“Muhterem Erbakan Hocamızdan şu sırlı itirafı defalarca dinlemiştik: (Nebilerin, Hz. Peygamberimizin ve Hulefa-i Raşidin Efendilerimizin dışında) Tarih boyunca hemen bütün HAK DAVALARIN ikinci şahısları, genellikle Şeytanilerin (Siyonist Yahudi şebekelerin ve şer cephenin) adamları olmuşlardır!..’”

Bu çarpıcı tespitleri dinleyince bir zamanlar “Allah’ın has kulu, Erbakan’ın sağ kolu!” olarak tanıtılan şahsı hatırlamıştık… Ki ölmeden önce, SP teşkilatlarını ve tüm Millî Görüşçü Kuruluşları, İsrail işbirlikçisi, ahlâk ve ekonomi tahripçisi AKP’ye katmak üzere Sn. Erdoğan’la görüşmeler yapmışlar ve kim bilir hangi şahsi ve sinsi hesaplar konusunda anlaşmaya varmışlardı ki, Allah buna fırsat tanımamış ve bu dünyadan ayırmıştı.

AKP İktidarının Ailevi ve Ahlâki Tahribatları:

Erdoğan iktidarının Milletimizi işsizliğe, fakirliğe, açlığa ve perişanlığa mahkûm konuma taşıması… Sanayi ve tarımı baltalaması… Enflasyonu %200’lere çıkarması… Dış politikadaki ucuz kahramanlık palavraları altındaki duyarsızlık ve tutarsızlıkları… Ve hele Siyonist katil İsrail’le normalleşme çabaları gibi korkunç tahribat ve talanları yanında, ülkemizdeki fuhuş ve eşcinsellik sapkınlığını azdırıcı yolları açması ve zinayı ceza almaktan ve suç sayılmaktan çıkarması bunların yüz karası ve iflasıdır!

Bakınız, bazı gazete köşelerinde ve internet sitelerindeki araştırma sonuçlarına göre:

• Türkiye’de, maalesef 200 bin kadar resmi izin belgeli fahişe bulunmaktadır. Fakirlik, çaresizlik, aile ilgisizliği ve sahipsizlik, TV ve internet yayınlarının, moda ve lüks yaşama hevesinin doğurduğu ahlâki ve manevi disiplinsizlik yüzünden fuhuş batağına düşüp resmi belgesi olmayan daha yüz binlercesinin bulunduğu konuşulmaktadır.

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/siyasette-ayni-hatalari-tekrarlayanlarin-ayni-vartalara-yuvarlanmasi-kacinilmazdir

Yorum Yaz