Şubat 26 13:13

TARİHİ “DELİ”LER DEĞİŞTİRİRMİŞ…

TARİHİ “DELİ”LER DEĞİŞTİRİRMİŞ…

Ey kazandım sanan, burnu havalı

Hidayet kararmış, başı çuvallı

Bize “deli” diyen, basit zavallı

Tarihi deliler, değiştirirmiş…

Devranı veliler, değiştirirmiş…

      

Davanın delisi, sadık net olur

Hak nizam dertlisi, çelik sert olur

Nifaktan uzaktır, mü’min mert olur

Cihadı dertliler, hep üstlenirmiş...

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

      

Hak’ka değil güce, edersin meyil

Mü’minsen Rabbinin, önünde eğil

İşbirlikçi Başkan, Valiler değil

Toplumu veliler, değiştirirmiş…

Devranı deliler, değiştirirmiş…

      

Dâhileri deli, saymış gafiller

Şerefliyi aciz, sanmış sefiller

Ey batıl hevese, kanmış cahiller

Düzeni akiller, değiştirirmiş…

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

      

Vuslat hasretiyle, kavrulan gerek

Hak Adil nizamı, savunan gerek

Allah rızasıyla, avunan gerek

Zulmatı Alîler, değiştirirmiş…

Devranı deliler, değiştirirmiş…

    

Tutkunu değilsen, kutlu sevdanın

Ne faydası olur, kuru duanın

Batıl gidişatı, bu Hak davanın

Derdiyle evliler, değiştirirmiş…

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

      

Laf etmek kolaydır, iş gören azdır

Tembel sığınağı, bahane nazdır

Aşkın kitabında, feragat1 farzdır

Halkı hâl ehliler, değiştirirmiş…

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

      

Erbakan’dan dersin, almamış ise

Ölümüne sadık, kalmamış ise

Belaya bal diye, dalmamış ise

Bu sultayı2 nice, değiştirirmiş…

Devranı deliler, değiştirirmiş…

      

Hak devrim yaşanır, sadık anılır

Haindeki nifak, iman sanılır

“Kem aletle kemalat”3, uman yanılır

Kalbi saf celiler4, değiştirirmiş…

Tarihi deliler, değiştirirmiş…

    

Adil Düzen bilmez, ruhsatçı tipler

Ganimet devşirir, fırsatçı tipler

Milli Çözüm üzen, fesatçı tipler

Şeytan çarkı ehiller, değiştirirmiş…

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

      

Ey ayarı aslı, çoktan bozulmuş

Siyonist güçlere, kapatma olmuş

Bu bozuk nizamı, imanla dolmuş

Nesebi belliler, değiştirirmiş…

Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

    

1- Feragat: Özveri, hakkını dostlarına devretme.

2- Sulta: Zulüm iktidarı.

3- Kem aletle kemalat olmaz: Kötü ve bozuk araçlarla, değerli ve nitelikli malzeme üretilmez.

4- Celi: Parlak, cilalı.

 

Yorum Yaz