Eylül 28 20:36

TENBEL VE DUYARSIZ: YOLDA KALMAZ MI? (ŞİİR)

TENBEL VE DUYARSIZ: YOLDA KALMAZ MI? (ŞİİR)

Kur’an Meal oku, mü’mine farzdır1

Sadıklar gönlünü, aşka salmaz mı?..

Boş işle uğraşmak, sorumsuz tarzdır

Ömrün heba eden, pişman olmaz mı?..

      

Şiir yazı bakmaz, bir yorum yazmaz

Suya varmak ister, hiç kuyu kazmaz

Şuurlu kul ise, şaşırıp azmaz

Has maden arayan, altın bulmaz mı?..

        

Sadık kardeşlerle, bizi güçlendir2

Seferi zaferle, bitir taçlandır

Hata nefsimizden, kendin suçlandır

Nefsin kınamayan, saçın yolmaz mı?..

      

Münafık kâfirden, çok tehlikeli

Kalıbı düzgün ya, kalbi lekeli

Sorumlu bir insan, arlı ilkeli

Ayarsız hayâsız, nuru solmaz mı?..

    

Mü’min merhametli, ama mert olur

Hem adil gayretli, belki sert olur

Mazlumlara umut, zulme dert olur

Vicdan ehli insaf, irfan dolmaz mı?..

      

Cumhurun başına, çamur yakışmaz

Özü sağlam gözler, haram bakışmaz

Kur’an ile bilim, asla çakışmaz

Hakkı inkâr eden, küfre dalmaz mı?..

      

Din dava Hak sattı, dünya uğruna

Sapıttı şeytani, hülya uğruna

Bin türlü rezalet, dosya uğruna

Alçak hıyanetten, hâlâ yılmaz mı?..

      

İktidar sağ sola, sövüp duruyor

Gafil cahil onu, övüp duruyor

İsrail mazlumu, dövüp duruyor

“Susan, dilsiz şeytan…”, sıfat almaz mı?..

      

Gafil odur kenar-larda dolaşır

Şeytani şarlatan, şerre bulaşır

Hak’tan taraf olan, hayra ulaşır

Bâtıla oy veren, bela bulmaz mı?..

      

Rabbine güven ki, her va’di haktır

Sözünden cayar mı, Kâdir mutlaktır

Rahmeten lil âlemin, ki pirü paktır

Ümmet olan canın, feda kılmaz mı?..

      

Zulüm düzeniyle, mevzun3 eyleme

Zaferin gözleriz, uzun eyleme

Allah’ım bu sefer, mahzun eyleme

Milyonlarca gönül, mahrum kalmaz mı?..

      

1- “‘Ve Ben Kur'an'ı (dikkatle ve sürekli) okumakla (anlamak ve uygulamakla) da (emrolundum).’ Artık her kim hidayete gelirse, kendi nefsi için hidayete (İslami istikamete) gelmiştir; kim de sapacak olursa, de ki: ‘Ben sadece uyarıcılardan biriyim.’” (Neml Suresi: 92)

2- “(Cenab-ı Allah ise:) ‘Senin (omuzlarını, arkanı ve) pazularını kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz (ağır sorumluluğunu onunla destekleyip hafifleteceğiz); sizin ikinize de öyle üstün (manevi sultanlık) bir ‘güç ve yetki’ vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar mutlaka galip geleceksiniz’ buyurup (teskin ve teselli etmişti).” (Kasas Suresi: 35)

3- Mevzun: Düzgün, uyumlu.

 

Yorum Yaz