Haziran 11 02:43

VAİZ ve TAVİZ LOBİSİ

VAİZ ve TAVİZ LOBİSİ

VAİZ ve TAVİZ LOBİSİ

Vatandaş’ a horoz, Gâvura şakıyor

İşbirlikçi gafil, aciz lobisi!

Eski dostlar şimdi, çelme takıyor

Birbirini harcar, taciz lobisi!

 

“Devlet malı deniz, yemeyen keriz!”

Gören AKP’ den, neler çekeriz

Bu gidişle iflah, olmaz çökeriz

Helal sayar “Humus, caiz” lobisi!

 

İkbal ve iktidar, ihtirasıdır

“Erbakan devamı” iftirasıdır

Haram, yalan, talan; yüz karasıdır

Boynuz madalyalı, taviz lobisi!

 

“Papalık misyonu” gizli görevi

İbni Sebe’ lerin, çağdaş türevi

CIA ile izler, karşıt her evi

Kirli derin devlet, vaiz lobisi!

 

Gizliden bağlamış, mason kuşağı

Sıkışınca vurur, belden aşağı

Gündüz kavga eder, gece uşağı

Kanımızı emer, faiz lobisi!

 

Bir zaman kankalar, şimdi tu–kaka

Kavgaya dönüştü, danışık şaka

Fırsat kargaları, kısıldı faka

Her tür hıyaneti, haiz lobisi

 

Davadan dönekler, kahraman olmaz

Can feda etmeyen, kan revan olmaz

Değil İslam, hatta; Brahman olmaz

Şeriat taşlayan, tariz lobisi!

 

Hakka dön, huzur bul; budur son sözüm

Milli görüş, Adil Düzen; yegâne çözüm

Gün be gün çürütür, ahlakım özüm

Lafz ezber, hükme kör; hafiz lobisi!

 

 Biri hıyanetçi, biri hasetçi

Kimi paralelci, kimi kasetçi

Birisi fırsatçı, biri fesatçı

Bunları def etsin, aziz lobisi!

 

Allah’ım bunlardan, kurtar milleti

Yeter çektiğimiz, zulmü zilleti

Ne melanet dertmiş, nifak illeti

Dünya çin din satar, haciz lobisi!

 


Lügatçe:

Humus: Ganimet malından devletin aldığı beşte birlik pay. Şimdi AKP’liler ihalelerden aldıkları rüşveti humus sayıyorlarmış!?

Haiz: Sahip olan, o sıfatları üstünde taşıyan

Brahman: Hindu dinine mensup putperest müşrik

Tariz: İtirazcı, iftiracı, hak davaya saldırıcı

Hafiz: Kur’an’ın kelamını ezberleyen, ama ahkâmını lüzumsuz görenler.

Haciz: Dine ve devlete el koyup, dünyayı maksatları için ucuza satan sahtekârlık şebekesinin işi

 

--

Mayıs 2014 - Milli Çözüm Dergisi

Yorum Yaz