Mayıs 25 02:02

VİCDAN DİLE GELDİ (ŞİİR)

VİCDAN DİLE GELDİ (ŞİİR)

Akıllar kapandı, vicdan karardı

İnsanlar hak söze, darılır oldu…

Marazlı münafık, öyle zarardı

Vatandaş münkire1, sarılır oldu…

      

Hain iktidarda, kutsal bozuştu

Aile yozlaştı, ahlâk kokuştu

Cahile gafile, İslam yokuştu

Haçlı hukukuna, varılır oldu…

      

Hemen kanıverir, kim ne duyarsa

Kimin gözü gönlü, kime kayarsa

Edep hayâ kalktı, nasıl ayarsa

Kırk yıllık kocadan, ayrılır oldu…

    

Ayet hadis duysa, çıkar tansiyon

Ar namus kalmadı, evler pansiyon2

Hırsıza huysuza, verir mansiyon3

Gravatlı gavat, kayrılır oldu…

      

Kimin karıları, kimin koynunda

Başkaya kaçıyor, nikâh boynunda

Türkiye kıvranır, gâvur oynunda

Uyanın vicdanlar, sarsılır oldu…

        

Çok boynuzlu erkek, çağdaş sayılır

Adım adım şerre, şirke kayılır

Kabir kapısında, ancak ayılır

Hayret bal ile b.. , karılır oldu…

      

Eşcinsellik hakmış, kanun yapıldı

Kâbe’yi gösterip, AB4 sapıldı

Zina cezasız ya, herkes kapıldı

Gerçekçi aynalar, kırılır oldu…

    

Ne fark eder Hatay, veya Tosyalı

Mahkeme kayıtlı, hepsi dosyalı

Zinaya bulaşmış, dindar Asyalı

Ahlâksız en baştan, kollanır oldu…

    

Yoksulluk bıktırdı, halk uğraşandır

İşçi köylü esnaf, şaşkın nişandır

Ya işsiz milyonlar, per perişandır

Kavga çok; kafalar, yarılır oldu…

        

İthalat çok; biraz, ihracat da var

Hem bazı hayırlı, icraat da var

Velakin pek büyük, tahribat da var

Oy verdiğim eller, kasılır oldu…

      

Okyanus bu kiri, yıkar mı acep

Enflasyon azıttı, boş cüzdan her cep

Nettin bu millete, nettin be Recep

Lağım suyla abdest, alınır oldu…

        

1- Münkir: Kur’an’ın bazı hükümlerini inkâr eden.

2- Pansiyon: Günlük kiralık ev, oda.

3- Mansiyon: Teşvik maksatlı ödül.

4- AB: Avrupa Birliği yasaları, sapkın inanç ve ahlâkı.

 

Yorum Yaz