Mart 03 05:41

YA KUR’AN, VEYA HÜSRAN!

YA KUR’AN, VEYA HÜSRAN!

YA KUR’AN, VEYA HÜSRAN!

İslam hayat iksiri, saadet reçetesi

Gayrı kurtuluş yoktur, ya Kur’an veya hüsran!

Aksesuar değildir, huzurun tek çaresi

Başvuru kaynağımız; ya Kur’an veya kadran!1

 

Ne sağcılık solculuk, ne Doğu ne de Batı

Komünizm Kapitalizm, birbirinden berbatı

Adil Düzen hazırla, İslam olsun ispatı

Bir nizamın esası; ya Kur’an veya Tiran!2

 

Bir meal okumadın, tam ihtiyaç duyarak

İlahi doğrularla, yanlışların yuyarak

İslamı aksesuar, yerlerine koyarak

İstismarcılık yapma; ya Kur’an veya kervan!3

 

Bütün gayen gayretin, ahiret yatırımı

İhlasla çalışarak, Rabbinin hatırı mı

Filozof lafları mı, Peygamber ihtarı mı

Artık tarafını seç, ya Kur’an veya Küfran!4

 

Kur’an'la Peygamberin, arasını ayıran

“Uydurma hadis” deyip, sözde Dini kayıran

Haddin bil, imamları; hürmet ve hayırla an

Elbette rehberimiz; ya Kur’an veya Bel’am!5

 

Heva heves konuşur, Allah’ın hükmü rafta

“Hak sistem”e karşıdır, ayet hadis hep lafta

Dindar Mü’min geçinir, dinsizlerle bir safta

Başka yolu kalmadı, ya Kur’an veya viran!

 

Din prof’u geçinir, rivayetle uğraşır

Oysa alim çözüme, dirayetle ulaşır

Cihat-içtihad yoksa, beyne taklit bulaşır

Taklit sistem üretmez; ya Kur’an ya perişan!

 

Sosyal tufan geliyor, beşer başı belada

Şarkta garpta arama, kutlu formül Mevlada

Hani biz söz vermiştik; O’na “Kalu Belada

Yeter anla be kardeş, ya Kur’an veya zindan!

 

İslam’ın bayraktarı, bu Aziz Türk Milleti

İnançlı ordusuyla, yıkar zulmü zilleti

Teknolojik tertiple, İsrayl denen illeti

Çıban gibi deşecek, hem Kur’an hem de ferman!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ


1- Kadran: Televizyon ve bilgisayar ekranı.

2- Tiran: yunanca “Tyranus” kökenli olup, ülkeyi hukuk ve yasalardan bağımsız keyfince yöneten kişi.

3- Kervan: Dünya çıkarı ve ideolojik takıntı.

4- Küfran: Nankörlük yapmak ve inanç temellerinden kaymak.

5- Bel’am: Dünyalık makam ve menfaat için din tahripçilerine ve zalim yönetimlere kiralanan âlim tipi.

Yorum Yaz