Mayıs 25 01:58

YANMADAN OLMAZ (ŞİİR)

YANMADAN OLMAZ (ŞİİR)

Her şeyde ve her an, eyler tecelli

Her daim Mevlâ’yı, anmadan olmaz...

Sadıklar Kaderle, bulur teselli

Kendin aciz muhtaç, sanmadan olmaz...

        

İlimle irfanla, dolgunlaş diye

İmtihan dünyası, olgunlaş diye

Rıza-i Hüda’ya, tam ulaş diye

Pişmeyen çiğ kalır, yanmadan olmaz...

      

Dünyayı araç say, ahiret amaç

Hayat hep düz olmaz, yokuş ve yamaç

İster sultan olsun, ister sığırtmaç

İman ve cihatla, kanmadan olmaz...

      

Aşık olan gönül, ister visali1

Dosta özlem duyar, hasret hisali2

Yârinden ayrılmış, bülbül misali

Seher gül dalına, konmadan olmaz...

      

Arayan sadıklar, ne dağlar aşar

Bazen durgunlaşır, gün olur taşar

Temmuz sıcağında, zemherir3 yaşar

Hesap korkusuyla, donmadan olmaz...

      

Çalış da temizle, kalbinden kiri

Zikirle fikirle, kıl gönlün diri

Kendin farklı sanma, âlemden biri

Rabbine kulluğun, sunmadan olmaz...

      

Sızlanma her zorluk, gelir başına

Şeytan nefis durmaz, bakmaz yaşına

Zehir gibi acı, sabır aşına

Kanaat kaşığın, banmadan olmaz...

      

İki kapılı bir han, dünya bir ev ki

Gelen gider; Nebi, olsun velev ki

Sen Erbakan gibi, lideri sev ki

Her Hak dostun Hızır, sanmadan olmaz...

      

Ahmed'im konuşmak, ne de kolaymış

Amma sözün tutmak, büyük olaymış

Kur’an meal oku, kalbe kalaymış

Günah katmanların, yontmadan4 olmaz...

        

1- Visal: Vuslata ulaşmak, Dosta kavuşmak.

2- Hisal: Huy, haslet, karakter.

3- Zemherir: Şiddetli soğuklar, karakış... Cehennemin donduran kısmı.

4- Yontmak: Bir şeyin kaba taraflarını kesip atmak, düzeltip, temizleyip, parlatmak.

 

Yorum Yaz