Mart 01 08:05

ZAFER DUASI

ZAFER DUASI

Bizi mahcup mahzun, mahrum eyleme

Koyma sadıkların, Dost yetim garib…

Aciz ve çaresiz, durum eyleme

Dirilt dik tut; zulme, göğsümüz gerip…

        

Sadık kullarının, hep boynu bükük

Gönülleri üzgün, bak kırık dökük

Sensin tek sığınak, Sensin en büyük

Ümmet fakir hakir, kalbler muztarip1

        

Hidayet inayet, Senden hediye

Talebe eyledin, Kutlu Mehdiye

İnandık dayandık, va’din hak diye

Küfür kötülükle, canlar muharip2

        

Vermek dilemyeydin, istek vermezdin

“Duan yoksa hiçsin!”3, diye yermezdin

Kerim olmasaydın, lütfun sermezdin

Şeytandan uzağız, Zatına karib4

      

İzzet Azametin, aşkına Ya Rab

Zafer umudumuz, eyleme serab5

Namus onur talan, yürekler harab

Siyonizm’e mahkûm, meşrig ve mağrib6

        

Adil Düzen; sulh-ü, selamet olsun

Rezilet yerine, fazilet olsun

Bitsin şer şekavet, saadet olsun

Medine’ye dönsün, yeniden Yesrib7

      

Zafer hasretiyle, yandık kül etme

Murada ermeden, solan gül etme

Aç gönül gözümüz, gaflet tül etme

Kefaretimiz say, Korona grip…

        

Ey Hakk!.. Kudret kuvvet, nusret Senindir

Âşık mü’min kalbi, gönül evindir

Gayrı yetiş Mevlâm, bu yıl sevindir

Zafere gidelim, kol kola girip…

            

 

1- Muztarip: Iztırap ve azap çeken.

2- Muharip: Harp eden, mücadele veren.

3- “(Ey Resulüm!) De ki: “Eğer sizin duanız (davanız, takvanız) olmasaydı, Rabbim size ne diye değer versindi?...” (Furkan Suresi: 77’nci Ayet)

4- Karib: Yakın

5- Serap: Gerçek sanılan yanıltıcı görüntü.

6- Meşrig: Doğu, Meğrib: Batı.

7- Yesrib: Medine’nin eski adı.

Yorum Yaz