Şubat 26 14:10

Zalim Güçleri Etkisizleştirme Yöntemi: UZAKTAN BEYİN DENETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Zalim Güçleri Etkisizleştirme Yöntemi:  UZAKTAN BEYİN DENETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Zalim Güçleri Etkisizleştirme Yöntemi:

UZAKTAN BEYİN DENETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

      

Elektromanyetik dalgalar; proton, elektron ve nötron gibi atom altı yüklü bir parçacığın ivmeli hareketi sonucu oluşan… Birbirine dik elektrik ve manyetik alan bileşeni bulunan… Ve bu iki alanın oluşturduğu düzlemde dik doğrultuda yayılan… Yayılmaları için bir ortama ihtiyaç duymayan ve boşlukta ışık hızıyla yayılan enine dalgalardır. “Elektromanyetik” alanlar; İlahi takdire bağlı olarak, normal doğa koşullarına uygun olarak da ortaya çıkmaktadır. Şimşek çakması, televizyon dalgaları, radyo frekansları, mikrodalgalar, hortum ve fırtınalar bunlardan bazılarıdır.

Elektromanyetik alanlar, bir nevi radyasyon sayılır. Radyoaktivite, fazla enerjiye sahip atom çekirdeklerinin radyasyon yaymasıdır.

Elektromanyetik dalgaların kendileri “yüksüz” olduklarından elektrikten ve manyetik yüzeylerden etkilenmedikleri anlaşılmıştır. “Wi-Fi” dalgaları da radyo dalga bantları cinsinden dalgalardır. Wi-Fi teknolojisi radyo dalgalarını kullanarak teknolojik cihazlar arasında iletişim kurmayı sağlamaktadır. Bu arada cep telefonları da 2,5 GHz mikrodalga aralığında elektromanyetik radyasyon yaymaktadır. Ancak, örneğin asansörler metal bir kutu gibi olduklarından “Faraday Kafesi” etkisi yaptığından, cep telefonlarının çekmesine engel olmaktadır.

Özetle; elektromanyetik alan: 1- Elektrik alanından, 2- Manyetik alandan oluşmaktadır. Fizikte elektromanyetik dalgalar; elektrik yükü taşıyan parçacıkların çevrelerinde ortaya çıkardıkları ve diğer yüklü parçacıklar üzerinde baskı ve kuvvet uygulayarak, onları etkileyip yönlendirmeyi başardıkları özel dalgalardır. Bu; uzaktan etkileme, çekme, itme, yön değiştirme şeklinde olmaktadır. Başka bir ifadeyle elektromanyetizma: Elektriklenme ile mıknatıslanmanın karşılıklı olarak etkilenmeleri sonucu ortaya çıkan olayların ve özel kuvvet kaynağının genel adıdır. Kısaca, elektrik akımıyla mıknatıs oluşturma ve bununla uzaktan insan beynini ve teknolojik merkezleri etkileyip yönlendirme veya devre dışına itme olayıdır.

İşte çok özel teknolojilerle ve bu elektromanyetik güçler sayesinde, hedef alınan ülkelerin; elektrik dağıtım şebekelerini, cep telefonları sinyal vericilerini, internet sitelerini, uzaydan haberleşme antenlerini ve diğer teknoloji merkezlerini kontrol altına alıp devre dışı bırakma imkânı vardır ve teknoloji, Cenab-ı Hakkın bu asırdaki sadık Mücahit mü’minlere en büyük ikramıdır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/zalim-gucleri-etkisizlestirme-yontemi-uzaktan-beyin-denetimi-ve-teknoloji-yonetimi

Yorum Yaz