Temmuz 04 09:19

ZORLUĞUN DA HAKTIR, NUSRETİN DE HAK!

ZORLUĞUN DA HAKTIR, NUSRETİN DE HAK!

Tam yarım asırdır, vaktin gözledim

Va’din de hak Ya Rabb, Kudretin de hak…

Ayandır Sultanım, nasıl özledim

Vuslatın da haktır, hasretin de hak…

 

Kapından ayrılmam, kulluk şerefim

Adil Düzen kurmak, kutlu hedefim

Mesih müjdesine, mutlu sadefim1

Fırsatın da haktır, fetretin de hak…

 

Nimetler sofralar, Ab-ı Kevser’in

Amma nankörlüktür, huyu ekserin

Tabiat Kâinat, Kudret eserin

Vahdetin okunur, kesretinde Hakk…

 

Sen lütfunla kıldın, âlim ve fadil

O kendinden sanır, gafil ve safdil

Takdirin hikmetli, taksimin adil

Kaderin de haktır, kısmetin de hak…

 

Her halime şükür, dalalet hariç

Verdiğin nimettir, rezalet hariç

Her şeyde ibret var, cehalet hariç

Ruhsatın da haktır, hürmetin2 de hak…

 

Rıza yolcusuyum, garip bir kulum

Seçme talip arar, özel okulum

Tecelli tahtında, reyhan kokulum

Bolluğun da haktır, nedretin3 de hak…

 

Hak ve hayır için, mücahit eyle

Kur’an’a ahlâka, murabit4 eyle

Adil yönetime, müsait eyle

Zorluğun da haktır, nusretin5 de hak…

 

 

1- Sadef: Doğal ve parlak kapalı kabuk.

2- Hürmet: Haram etme, yasak getirme.

3- Nedret: Pek seyrek, nadir görülen.

4- Murabit: Gönülden bağlı ve itaatli, şuurlu nöbetçi.

5- Nusret: Yardım, zafer, manevi destek.

Yorum Yaz