Mayıs 25 02:44

AL BİRİNİ, ÇAL DİĞERİNE! (ŞİİR)

AL BİRİNİ, ÇAL DİĞERİNE! (ŞİİR)

Bakın aynen: “Yedi, kocalı Hürmüz…”

Güçlendirilmiş bir, Cumhurbaşkanlık…

Amma ne yönetir; parçalı gürbüz…

Aklı yatan herkes, duyar şaşkınlık…

Akılları kısır, görüşler dardır

Yeni bir nizama, ihtiyaç vardır…

      

Memleket yönetir, mafyacı berduş

Huzur arar Yörük, Dadaş ve Gakkoş

Muhalefet sakat, iktidar sarhoş

Milletin feryadı, hep ahu zardır

Talihli çıkışa ihtiyaç vardır…

    

Merkeze HAK alıp, dönsün dövenci1

Yaramaz Millete, hain dümenci

Laik ve Demokrat, Adil Düzenci

Bir iktidar lazım, mazluma yârdır

Milli bir çağrıya, ihtiyaç vardır…

        

Kader çizgisinde, dönüyor çevrim2

Yaratan Allah’tır, sahtekâr evrim

Türkiye merkezli, tarihi devrim

Yakındır dostlarım, cihadız kârdır

Milli bir çıkışa, ihtiyaç vardır…

      

Allah’tan gelecek, nasr-ı saadet3

Yıkılacak elbet, kasr-ı saadet4

Kurulacak yeni, asr-ı saadet5

Kur’an karanlığı, delen nur fardır

İlahi fermana, ihtiyaç vardır…

    

Değerler dengeler, savrulur oldu

Ne mahzun yürekler, kavrulur oldu

Gönüller va’dinle, avunur oldu

Dost zafer gömleğin, kuluna sardır

Yeni bir oluşa, ihtiyaç vardır…

        

Hasret ile geçer, her anım benim

Yetiş ki tükendi, dermanım benim

Yazıver Sultanım, fermanım benim

İslam’sız bir dünya, cehennem nârdır

Yeni bir devrime, ihtiyaç vardır…

      

1- Döven: Eskiden, hayvanlarla çekilen, altına çakmak taşı dizilen, ekin saplarından taneyi ayırmak için ezen tahta binek.

2- Çevrim: Bir düzen içerisinde ve bir merkez çevresinde planlı şekilde dönüveren.

3- Nasr-ı saadet: Allah’ın kutlu yardımı ve zafer desteği.

4- Kasr-ı saadet: Saray saadeti, haram ve haksız yönetim şekli.

5- Asr-ı saadet: Hz. Peygamberin kutlu dönemi.

 

Yorum Yaz