Temmuz 02 01:29

ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR!

ALLAH’IN DEDİĞİ OLUR!

Her şeyin ölçüsü, nisabı1 varsa

Her Durduyan’ın bir, Durmuş’u vardır…

Herkesin kendince, hesabı varsa

Elbet Rabbimin de, kurmuşu vardır…

      

Adil Düzen” yerne, “Adil Devlet”miş…

Gül çiçek köküne, zehir bevletmiş2

Allah’ın verdiği, bu son mühletmiş

Sonunda kaderin, savruşu vardır…

      

Hayır yok İslam’ın, sağı solunda

Hakka sevdalıyız, Dostun yolunda

Erbakan izinde, Akgül kolunda

Milli Çözüm onur, duruşu vardır...

      

Sağlam sadıkların, fıtrat yapısı

Kur’an kurtuluşun, kutlu kapısı

Milli Çözüm ehli, hastır hepisi

Hak yolunda ömür, yoruşu vardır…

      

HDP peşinde, hedef saptırır

Bizi PKK’ya, ortak yaptırır

CHP İP’ye, yular kaptırır

Hainlerden hesap, soruşu vardır…

      

“Milli Görüş teme-lini sökmeli,

Öldürmek yetersiz, beton dökmeli”

Diyen dinsizlerin, devri çökmeli

Hak sillesin ani, vuruşu vardır…

      

“Münafık kâfirden, esfel”3 buyurmuş

Bu gerçeği bize, Allah duyurmuş

Göz açık geçinir, kalbi uyurmuş

Münafıkların kof, huruşu4 vardır…

      

Kural bu; çivi, çiviyi söker

Ampul de kırılır, iktidar çöker

Faydasız pişmanlık, gözyaşı döker

Utancın yürekler, kavruşu vardır…

      

“Tek adam” sistemi, yasası hiçtir

Bu fani makamı, masası hiçtir

Vurduğu parası, kasası hiçtir

Kefende kaç milyar, kuruşu vardır…

      

    

1- Nisap: Dini gereklilik ve yeterlilik miktarı.

2- Bevletmek: İşemek, kirli ve zehirli su dökmek.

3- “Şüphesiz (kâfirleri veli edinen) münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara bir yardım edici de bulamazsın.” (Nisa Suresi: 145)

4- Huruş: Kuru şamata çıkarmak, boş yere coşup parlamak, telaşla gürültü çıkarmak.

Yorum Yaz