Haziran 11 03:22

AZİZ HOCAM’A SESLENİŞ!

AZİZ HOCAM’A SESLENİŞ!

AZİZ HOCAM’A SESLENİŞ!

Hakikat mesajına son tercüman gibiydin

Bu garip ruhumuza, taze güman gibiydin

Münafıklara maraz, bize derman gibiydin

Gönüllerin duası, gözlerin yaşı mıydın?

Ey şerefli şahsiyet, Sen sabır taşı mıydın?

 

Kesin olgunlaşmadan çıbanları deşmezdin.

Teşhis, tesbit olmadan, tedaviye geçmezdin

Hainlerin kurduğu, tuzaklara düşmezdin

Zalimlerin kâbusu, bilginler başı mıydın?

Bu ne soylu tavırdır, sen sabır taşı mıydın?  

 

Sen Hakka sevdalıydın, haksızı kayırmazdın

Ucuz kahramanlığa, tenezzül buyurmazdın

Uzun, ince hesaplar, şeytana duyurmazdın

Himmeti huzur veren, veliler şahı mıydın?

Yorulmaz ve yılmazdın, Sen sabır taşı mıydın?

 

Hiç bileğin bükülmez, devamlı dipdirisin

Sevgi bağın sökülmez, sadıkların pirisin

Sırrına akıl ermez, ulaşılmaz birisin

Dokunan cezbe alır, hikmet kumaşı mıydın?

Hiç acele etmezsin, Sen sabır taşı mıydın?

 

Siyonist canavarı, can evinden vuracak

Zulüm ve sömürüye, son verip durduracak

Türkiye eserinle, fermanlar buyuracak

Nebi, sıddıkların, salih yoldaşı mıydın?

Bu ne onurlu sebat, Sen sabır taşı mıydın?

 

Dünya değiştirmeye, soyunan adam Sendin

Bıkmadan mazlumları, savunan adam Sendin

Has gönülde sevilip, sayılan adam Sendin

Ters görene sormalı: Ya hu, sen şaşı mıydın?

Ey korkusuz kahraman, sen sabır taşı mıydın?

 

Zuhurat bekliyoruz, gayrı bitsin bu sancı

Nasibsiz nankörlerin, yüze vursun utancı

Sen Aziz Hocamızsın, başlarımızın tacı

Sohbetlerin sağaltır, ruhlara aşı mıydın?

O ne bitmez bereket, Sen sabır taşı mıydın?

 

Soruna ürkek değil, tam da bir erce bakardın

Saadet ikliminde, şimdi yüce Hakandın

Ey mutluluk müjdesi, çünkü sen Erbakan’dın

Sen Süleyman mührünün, o sırlı kaşı mıydın?

Bu ne büyük dirayet, Sen sabır taşı mıydın?

 

Göklere mi çekildin, gaybubet mi başladı

Bu ne acı haberdir, beyin yürek haşladı

Gafiller ölüm sanır, hayat yeni taçlandı

Mübarek vücudunla, nur beden naşı mıydın?

Aziz Asil Hocamız; Sen Sabır taşı mıydın?

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz