Mart 03 04:42

Bunlar Erbakan'ın Halefi Değil; HOCA'NIN HAİNLERİDİR

Bunlar Erbakan'ın Halefi Değil; HOCA'NIN HAİNLERİDİR

Nurullah tecelli, etmiş zatında

Hakka hak tercüman, Erbakan kişi…

Ne kadar makbulmüş, Mevlâ katında

Mana âleminde, bir hakan kişi…

        

“Mübelliğ1 Mümeyyiz2, Mübeşşir3 gibi

Felaha çıkarır, izin takibi

Deccal ve Süfyandır4, Onun rakibi

Onurlu yüzünden, nur akan kişi…

          

Hakk dururken tutup, bâtıl seçerler

Hayvan gibi yaşar, murdar göçerler

Âlem ayet dolu, bakıp geçerler

Görmüyor gerçeği, her bakan kişi…

          

Kur’an HAK’la indi, “Bil hakki nezel”5

Fermanı okunur, Ebet ve Ezel

“Adil Düzen” duysa, azar mübtezel6

Haini destekler, kırıtkan7 kişi…

        

Şereftir Hak dava, kahrını çekmek

Çirkeften sakınıp, taşlardan sekmek

Şifa değil zehir, emeksiz ekmek

Sabırla yoğrulur, ter akan kişi…

              

Hain; gül içinde, saklı çöğürdür8

Şeytan sözcüsünü, bas bas böğürdür

Hakka kul olanlar, halktan özgürdür

Has kulluk tacına, dür9 takan kişi…

              

Bak kuduz İsrail, Aksa’yı basar

İslam kutsalına, veriyor hasar

Mazlum feryat eder, Siyonist azar

İşbirlikçi kınar, çığırtkan kişi…

          

Hain münafıkı, kahraman tanır

Şarlatanlık yapar, Şeytan utanır

Çöplük dünyasında, Sultan atanır

Riya kibir ehli, kir kokan kişi…

            

Kendi kof zannına, hikmet ekliyor

Vicdan motor bozuk, daim tekliyor

Cehennem kızışmış, onu bekliyor

O gafil; cennetten, yer bakan kişi…

            

Böyle zırvalar mı, gerçeği görse

Nasıl görecek ki, kalp gözü körse10

İpek böcek gibi, zindanın örse

Hayrı zarar sanır, şer bakan kişi…

          

“İt ürürken kervan, yürür” aldırma

Hemen öfkelenme, boşa saldırma

Fikrini bulanık, suya daldırma

Safları saptırır, ser yakan11 kişi…

            

Sevgisiz şefkatsiz, halka yanaşmaz

Kof bilgiçlik taslar, sormaz danışmaz

Kur’an Meal bakmaz, Kitap tanışmaz

Sıpayı at sanır, ters bakan kişi…

              

Fitne karıştırır, gittiği şehri

Kem sözle kirletir, girdiği nehri

Zeki geçinir ya, engerek zehri

Dost bardağına dert, bırakan kişi…

                        

1- Mübelliğ: Hakkı tebliğ eden.

2- Mümeyyiz: Hak ile Bâtılı, mü’minle münafıkı, doğru ile yanlışı ayırıp gösteren.

3- Mübeşşir: Mücahitlere zaferi ve cenneti müjdeleyen.

4- Süfyan: Dindar Kahraman sanılan, Siyonizm işbirlikçisi münafık ve fırsatçı adam.

5- “Biz Onu (Kur’an'ı) Hakk (her konuda gerçeğin ve Adil bir Düzenin temel esasları) olarak indirdik ve O (aynı zamanda) Hakk (Resulüllah) ile (beraber) inmiştir; (Ey Nebim!) Seni de sadece ve elbette bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik.” (İsra Suresi: 105)

6- Mübtezel: Değersiz, saygınlığını yitirmiş.

7- Kırıtkan: Karaktersiz, cıvık, kıvırıp duran.

8- Çöğür: İğde ve akasya gibi ağaçların iri ve tehlikeli dikenleri.

9- Dür: İnci, mercan.

10- “(Tarihi kalıntılardan ve yaratılış harikalarından ibret almak üzere) Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki; böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Velâkin doğrusu şu ki; (gerçekleri görmeyenlerin ve akıl yürütmeyenlerin bedenlerindeki) gözler (kapanıp) kör olmaz; ancak sinelerindeki kalpler körleşip (hidayetleri kararmaktadır. Basiret ve maneviyat penceresi perdelenip kapanmakta ve artık bunlar gerçekleri göremez olmaktadırlar.)” (Hacc Suresi: 46)

11- Ser yakan: Başları belaya sokan. Çevresini yıkıp dökerek can sıkan.

 

Yorum Yaz