Mart 03 06:44

DELİLİK ŞEREFİMDİR!

DELİLİK ŞEREFİMDİR!

Hak davanı, gütmedikce

Dost rızana, yetmedikce

Sen irade, etmedikce

Sevinç tasa, ermez bana!..

    

Hizmetinde, yaya kaldım

Usanmadım, kapın çaldım

Gönlüm Hak sevdaya saldım

Lokman merhem, sürmez bana!..

    

Önce bu iş, kolay sandım

Kur’an ile, ilme kandım

Kulluk rütbem, cihat andım

Ham; seccade, sermez bana!..

    

Kur’an inci, mercan saçar

Gafil odur, Hak’tan kaçar

Münafıka, sofra açar

Ekmek katık, dürmez bana!..

    

Çok Şeytani, tuzak yıktım

Lakin müna-fıktan bıktım

Hak söyledim, haksız çıktım

Kimse selam, vermez bana!..

    

Tutup zindana tıksalar

Yanmam, ateşte yaksalar

Kafama kurşun sıksalar

Hak saklasa, girmez bana!..

      

Çok isterim, netlik olsa

Velev biraz, sertlik olsa

Hiç korkmam ki, mertlik olsa

Hain göğüs, germez bana!..

    

Sinek kir, arı bal taşır

Hiç sağaltmaz, yara kaşır

Hep sadık dosta sataşır

Münafıkı, yermez bana!..

    

Zafer yakın, her gümanım

Ayet hadis, argümanım

Ben Kur’an’a, tercümanım

İt değilse, ürmez bana!..

    

Nefsim ile, harb ederim

Gafletteyken, derbederim

Allah ile, beraberim

Süper güçler, hiçtir bana!..

    

Milli Çözüm, gönlü bolsun

Gel ki ruhun, huzur dolsun

Derim: Biç; hep, senin olsun

Hazır ekin, dermez bana!..

 

Yorum Yaz