Mart 03 06:28

DEPREM AĞITI! (ŞİİR)

DEPREM AĞITI! (ŞİİR)

Deccal’in nükleer, silahı varsa

Bize Allah yeter, Hüda’sız olmaz…

Kimin Hak’tan gayrı, ilahı varsa

Şirke kayan gönül, hud’asız1 olmaz…

    

Depremle yaşandı, korkunç bir kâbus

Gafil ümitsizlik, hanında mahpus

Kuvvet kudret ancak, Allah’a mahsus

Burya konan göçer, vedasız olmaz…

    

Fay hattı uyaran, HAARP2 teknikler

Dağları oynatan, deprem tetikler

Ayaklar altında, bütün etikler

Gafil uyandırmak, nidasız olmaz…

    

HAARP’le ateşlendi, deprem fitili

Bir cana kıyanlar, âlem katili

Çürük mütahhitler, yapsın tatili

Yarınlar bizimdir, ferdasız3 olmaz…

    

Zordur yüz binlerin, Hakka varışı

Başlar mü’minlerin, hayır yarışı

Zalimi devirir, mazlum karğışı4

İman gayret ister, gıdasız olmaz…

    

Deprem felaket ya, öldüren Ezel5

Göz yuman iktidar, hepten müptezel6

İnsan ölmüyormuş, dolmadan ecel

Saray enkaz olur, hurdasız olmaz…

    

Kur’an ahkâmını, çoktan bıraktık

Gazap fitilini, kendimiz yaktık

Allah’a dönmenin, vaktidir artık

Can mal vereceksin, fedasız olmaz…

    

İnsan rakibini, hiç görür mü hor

Başkan olmak kolay, adam olmak zor

İman doğruluktur, avuç yakan kor

Sabırla yoğrulmak, faydasız olmaz…

    

Dirilip derlenme, zamanı dostlar

Bak ecel vermiyor, emanı dostlar

Bu gaflet ölümden, yamanı dostlar

Mevlâ arzularsın, sevdasız olmaz…

                

1- Hud’a: Aldatmak, hile yapmak.

2- HAARP: Atmosfer katmanlarını ve yer altı faylarını manipüle eden uyarı teknolojisi.

3- Ferda: Kutlu yarınlar.

4- Karğış: Kötü dilek, beddua.

5- Ezel: Sonu olmayan Allah (CC).

6- Müptezel: Bayağı, saygınlığı kalmamış, çokluğundan dolayı değeri kalmamış.

 

Yorum Yaz