Temmuz 04 02:52

DOKUZ KÖYDEN KOVULDUM, ONUNCUDA VURULDUM!

DOKUZ KÖYDEN KOVULDUM, ONUNCUDA VURULDUM!

DOKUZ KÖYDEN KOVULDUM, ONUNCUDA VURULDUM!

Gayesiz gayretsiz insan, Kur’an diyor: aynı hayvan

Hocam’dan aldığım ilk ders; “Hayat, iman ve cihattır!”

Davası yok, sevdası yok; ham hamur, yavan ve yayvan

Ölümden korkulur mu hiç, sonsuzluğa seyahattır!

      

Müstaz’aflar feryat eder; çocuk kadın, mü’min mağdur

Zalimler keyif çatıyor; hain uşak, kâfir mağrur

“Muntakim” zuhur edince, Şeytaniler olur makhur

Tüm münafık marazlılar, bünyemizde cerahattır!

      

Biri “Papa’nın parçası!?”, onda Hak-Batıl harmandır

Kimin rüşvet fetvacısı, Hayret ki bir Karaman’dır

Birbirine sövüp sayar, gören sanır kahramandır

Bunlar kukla oyununda, Karagözle Hacivat’tır!

      

Yandaşları taş atarlar, rakiplerin kafasına

Dünya için din satarlar, gâvurların safasına

Şuursuzlar tuğla taşır, İsrail’in Yafa’sına

Bunların şeneatını, gafil sanır şecaattir!

      

Zaten herkes “Er doğuyor”, “Erce bakmak” zor vaziyet

Boş-bakan olmak kolaydır, ERBAKAN olmak meziyet

Madalyan resmi tasmandır, çok ettin hakka eziyet

Faiz fuhuş reva görür, ne şeytani içtihattır!

      

Artık dinlemez olmuşsun, “Ağabey” Hasan Cemal’i

Demek ki tam olgunlaştın, Barlas’la buldun kemali

İşte Irak Afganistan, Suriye Sudan Somali

Sayende Ümmet perişan, söyle hangi can rahattır?

      

Merak eden elbet sorar, arzulayan durmaz arar

Ne okuyor, ne anlıyor; böyle “Kitap” neye yarar

“Darül Erkam’ı” yıktılar, her taraf “Mescidi Dırar”

Haçlı-Siyon güdümünde, bunlar kime Cemaattır?

      

Seherlerin sırlarından, mahrum eyleme Sen ey Yar

Dost razı olduktan sonra, umrumda mı yedi milyar

Bana huzur vermiyor hiç, Adil Düzensiz bir diyar

Sünnet değil rıbat gerek, zira vakti kerahattır!

      

Firarsın sen bu âlemde, Azrail’e tutulursun

Daha çoktur kabalığın, dert belayla yontulursun

Ahmet Hoca bir başın var, kesseler de kurtulursun

Ya Rab vuslat özlüyorum, ister isen cefa tattır!

      

 

 

Lügatçe:

Yayvan: Yayılan, gevşek

Makhur: Kahra uğrayan

Cerahat: Yara ve Çıban iltihabı

Şenaat: Lanetlik işler

Şecaat: Kahramanlık

Darul Erkam: Mekke döneminde Hz. Peygamberimizin karargah olarak kullandığı ev

Mescidi Dırar: İslam birliğini bozmak ve Hz. Peygamberin kontrolünden çıkmak üzere münafıkların yaptığı hıyanet merkezi

Vakti Kerahat: Nafile namaz kılmanın mekruh sayıldığı, Güneş’in doğması, batması ve tam tepede olması zamanları

Yorum Yaz