Temmuz 04 09:04

DUYAR OLMADIN

DUYAR OLMADIN

DUYAR OLMADIN

Hakkın kelamını, can kulağıyla

Ey nefsim gönülden, duyar olmadın!

Hayra varılır mı, şer kulluğuyla

Gafletle günaha, doyar olmadın!

  

Tevbe edip bozdun, utanmaz mısın

Yaş geçti sen halâ, uslanmaz mısın

Davan çin zahmete, katlanmaz mısın

Islah olup Hakka, ayar olmadın!

  

İmtihana geldin, ifsada değil

Bu ne gurur kibir, haddin bil eğil

Kabre yaklaşmışken, dünyaya meyil

Ettin de Kur’an’a, uyar olmadın!

  

Dilinde yalan var, halinde riya

Böyle kabul etmez, Cenab Kibriya

Teneşir üstünde, biter bu rüya

Ölümü hesaba, katar olmadın!

  

Erbakan Hoca’ya, oldun talebe

Şükür sahip çıktın, Kudüs Haleb’e

Cimrilikle saftan, kaydı Sa’lebe

Tebrik sen davandan, cayar olmadın!

  

Haydi hayra harca, gayrı tüm ömrü

Ki elmasa çevir, basit kömürü

Kalbine yerleşmiş, gaflet tümörü

Takva neşteriyle, oyar olmadın!..

  

Çıban deşip akıt, pis kan irini

Göz yaşıyla yıka, günah kirini

Huzura almazlar, kirli birini

Kalbini Hak nurla, boyar olmadın!

  

Köy muhtarı olmuş, sanır validir

Kimi başkan yapılmış, köle halidir

Rabb Kerim, Murtaza; ismi Ali’dir

Hiç Milli Çözüm’den, kayar olmadın!


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz