Temmuz 02 13:21

EDEP BE KARDEŞ!

EDEP BE KARDEŞ!

EDEP BE KARDEŞ!

Edep dışı şaka olmaz, çirkin fıkra boş boğazlık

Ağırlık, saygınlık şartı; illa edep illa edep!

Ne laçkalık makbul dinde, ne de softalık bağnazlık

Ağzından çıkan acıtır, çirkin sözler bozar sal’ep

İslam ki güzel ahlaktır, illa edep illa edep!...

 

İçin dışa döker laflar, sözler özün yansıması

“Beyan lisan, aynı insan”, kelime kalbin aynası

Nefsin terbiye etmeyen, yazık kararır dünyası

Boş lakırdı, laf, lağviyat1; biz insanız değil merkep

Söylediğin söze dikkat, illa edep illa edep!

 

Ayet hadis ezberlemez, hikmetli söz hiç öğrenmez

Ayıp fıkralar nakleder, hayâ etmez ve iğrenmez

Kırk kere ikaz edildi, bir türlü huyu eğrilmez

Allah seni aziz kılmış, yakışır mı huy-u celep2

Her hüner makbul ise de, illa edep illa edep!

 

Sırf güldürmek için boş laf, söyleyenler gözden düşer

O farkında değil amma; huzur bozar, onur dişler

Her aklına gelen deme, Şeytan sana tuzak eşer

Hem sadece hizmet değil, Milli Çözüm bize mektep

Her marifet hoştur elbet, illa edep illa edep!

 

Ciddiyetten uzak kişi, hürmet etmez üstadına

Disiplin yoksa imanın, nasıl varacak tadına

“Söz gümüş, sükût altındır”, seni eğiten dadına3

Bile hürmet gereklidir, ya Hocan nasıldır acep

Dost gönlüne girme yolu; illa edep illa edep!

 

Allah hidayet buyurmuş,  Milli Görüş etmiş nasip

Her sözümüz kaydolunur, hep sorguya çeker Hasib4

Hayâsızlık bir marazdır, güzel ahlaka ol kasip5

Hak katında sökmez rütbe; şöhret, makam, servet,nesep6

“Hakka hürmet, halka şefkat”,  illa edep illa edep!

 

Çok büyük hizmetlerin var, hep lütfudur Cenab Hakkın

Bunca emek fedakârlık, bak heder7 olmasın sakın

Hem Allah’tan utanmalı, ki O bize bizden yakın

Nerde olsan seninledir, ister Antep ister Halep

Hakikate erme sırrı, illa edep illa edep!

 

Defalarca hatırlattık, beni buna mecbur ettin

Edep dışı fıkralarla, söyle kardeş nerye yettin

Biz elbette biliriz ki, saftır halistir niyetin

Velakin Sen bilgi değil, boş sözleri ettin talep

Artık toparlan be dostum, illa edep illa edep!

 

Sen örnek bir şahsiyetsin, vakur8 olmak çok yakışır

Etrafına rol modelsin, herkes dikkatle bakışır

Büyüklere hürmet etsen, kalbine hikmet akışır

Çözülmesi çok zor olur, karışırsa ipek kelep9

Her güzellik gerek amma, illa edep illa edep!

 

Komşu boncuğunu çalan, sadece gece takarmış

Sağdan soldan uyduruk laf, araklayan can yakarmış

Şaka diye kaka yapan, kırıp döken en sakarmış

Bize huzur şuur lütfet, biz bize bırakma Ya Rabb

Ahmet Hoca kulluğun bil, illa edep illa edep!

 --

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ


 

1- Lağviyat: Boş ve anlamsız söz ve yararsız iş. 

2- Huy-u Celep: Hayvan tacirlerinin huyu. 

3- Dadı: Bebek bakıcısı. 

4- Hasib: Her şeyi detaylarıyla hesap eden Allah (cc).

5-  Kasip:Kazanan, elde eden

6- Nesep: Soy, sop. 

7- Heder: Boşa Çıkma. 

8- Vakur: Ağır başlı, oturaklı. 

9- Kelep: Düzgün sarılmış iplik yumağı.

Yorum Yaz