Temmuz 04 10:02

GERÇEK İMAN HUZURU

 GERÇEK İMAN HUZURU

Tevhid temsiliydin, vahdet simgesi1

Şükür nur simanı, gözledim ey Dost!..

Zalimin hasmıydın, mazlum imgesi2

Hasretinle yandım, özledim ey Dost!..

      

Her şey tecellidir, insan ecmeli3

Muhammed son şekli, zuhrun ekmeli4

Rahmetin kuşatmış, yoktur eşmeli5

Aşkınla ciğerim, közledim ey Dost!..

      

Her şey yansıması, sonsuz Güzel’in

Hep Esma Hüsnası, Zat-ı Ezel’in

Her satırı derya, hilkat gazelin6

Vahdeti kesrette, gizledin ey Dost!..

      

Ne sırlar saklıyor, suret-i insan

Siret-i Muhammed7, en kutlu ihsan

Her suret-i canan, bir gül-i nisan8

Vechi arifanda9, izledim ey Dost!..

      

Mehdiyet mührünü, gördüm yüzünde

Melekût mülkünü10, sezdim özünde

Mesih müjdesini, buldum izinde

Nefsi yere serip, düzledim ey Dost!..

      

Yoldaş oldu aşkın, yanıma benim

Can oldu Cananım, canıma benim

Hayalin sindi her, anıma benim

Yıllardır ah çekip, sızladım ey Dost!..

      

Mahşerde tezahür, edince seyran

Âlem şaşkınlaşır, âlimler hayran

Milli Çözüm burda, eyledi bayram

Hikmeti şiirle, sözledim ey Dost!..

      

1- Simge: İşaret, sembol.

2- İmge: Özlenen hedef, gözlenen hayal, proje.

3- Ecmel: En güzel.

4- Ekmel: En mükemmel.

5- Eşmel: En kapsayıcı, en kucaklayıcı (şümul’den).

6- Hilkat gazeli: Yaratılış şiiri.

7- Siret-i Muhammed: Hz. Peygamberimizin ahlâkı, hayatı, iç dünyası.

8- Gül-i nisan: Nisan sonu açan ilkbahar çiçeği.

9- Vech-i arifan: İrfan ehlinin yüzü.

10- Melekut mülkü: Maneviyat dünyası, kutlu kâinat nizamı.

 

Yorum Yaz