Temmuz 04 09:16

GÖSTER ALLAH’IM! (ŞİİR)

GÖSTER ALLAH’IM! (ŞİİR)

Kahraman tanırlar, hain gafili

Halkı faiz fuhşa, iter Allah’ım…

Bilgiç sanıyorlar, yarım cahili

Ruh çürümüş renkli, poster1 Allah’ım

Artık kudretini, göster Allah’ım…

      

Herkes dünya için, huzursuz me’yus2

Karı kız azıtmış, aldırmaz deyyus3

Balığın karnından, çıksın ki Yunus

Kedi kendin sanır, panter4 Allah’ım

Elbet Hak’tır va’din, göster Allah’ım…

        

Ar namus kalmadı, yuva yıkılır

Toplumun beynine, zehir sıkılır

Gerçeği haykıran, hapse tıkılır

Zalimler Nemrut’tan, beter Allah’ım

Tükendik kuvvetin, göster Allah’ım…

      

Sağ sol hepsi bâtıl, Sen Hakka döndür

Bağrımız kavuran, ateşi söndür

Dost, “Meta nasrullah..”5, bittiğim gündür

Adil Düzen gözde, tüter Allah’ım

Sonsuz kudretini, göster Allah’ım…

      

Fabrikalar talan, tarlalar susuz

Erkek namertleşti, kadınlar huysuz

Laiklik çağdaşlık, kılıflı soysuz

İslam’a havlıyor, seter6 Allah’ım

Artık Hak va’dini, göster Allah’ım…

        

“Tuzlada boğulan, merkep tuzlaştı..”

Hidayet karardı, beyin buzlaştı

Hacısı hocası, şeyhi yozlaştı

Kapansın bu kirli, defter Allah’ım

Kuvvet kudretini, göster Allah’ım…

      

Filistin Afrika, Sincan talanı

Ukrayna’da savaş, Siyon Planı

Perşan Yahudi’den, geri kalanı

Göz yaşı karıştı, kan ter Allah’ım

Yetiş Rahmetini, göster Allah’ım…

        

Şu bir avuç sadık, kaldı kapında

Yolunda çırpınır, kendi çapında

Milli Çözüm Erba-kan’ın safında

Kur’ani saadet, ister Allah’ım

Söz verdin va’dini, göster Allah’ım…

      

İstismarcı makam, çıkar aşığı

Beytülmalı çalar, hırsız kaşığı

Bu tipler sıradan, bir mum ışığı

Gafiller zanneder, Ester7 Allah’ım

Kur’an müjdesini, göster Allah’ım…

        

Borç yüzünden ülke, rehin durumda

Vurgun soygun talan, her bir kurumda

Din ahlâk aile, kimin umrunda

Ahmedin feryadı, yeter Allah’ım

Zafer nusretini, göster Allah’ım…

        


1- Poster: Resimli duvar ilanları.

2- Me’yus: Ümitsiz üzgün ve bitkin.

3- Deyyus: Namusunu kıskanmayan gayretsiz tipler.

4- Panter: Kedigillerden yırtıcı bir hayvan.

5- “Yoksa siz, daha önce gelip geçen (kavimlerin durumu) başınıza gelmeden (onların İslam yolunda ve imtihan amacıyla çektiklerini siz de çekmeden; dünyada Adil Devlete erişeceğinizi, ahirette ise) cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öylesine belalar, yoksulluk ve hastalıklar dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki, sonunda peygamber ve onunla birlikte iman eden kimseler; “Allah'ın yardımı ne zaman?” diyecek (kadar çaresiz kalmışlar ama buna rağmen davalarından asla caymamışlardı. Sadakat ve samimiyetlerini böylece ispat ettikten sonra) İyi bilin ve bekleyin ki, artık Allah'ın yardımı yakında erişecektir.” (Bakara: 214)

6- Seter: İngiliz av köpeği.

7- Ester: Farisi, Kürtçe ve İbranice’de “Parlak Yıldız” anlamlı bir isim.

Yorum Yaz