Mayıs 25 01:34

GÖSTER KUDRETİNİ, YETSİN İZZETİN!

GÖSTER KUDRETİNİ, YETSİN İZZETİN!

Hâkim kıl Dinini, ki va’din Hak’tır

Açığa vur herkes, görsün İzzetin!..

Adil Düzen özler, gönüller pâktır

Her kul alsın, hak ettiğin, kısmetin

Âşikâr et; zahir, olsun İzzetin!..

      

Sağı da solu da, Bâtıl düzenler

Umut ipliğine, hayal dizenler

Din istismarıyla, halkı üzenler

Yıkılsın Allah’ım, tatsın zilletin

Zulüm zahmet bitsin, gelsin İzzetin!..

    

İlahi ilhamın, kalbe aktıkca

Gönlümde hidayet, nurun yaktıkca

Hayran olur akıl, şuur baktıkca

Kâinat tabiat, türlü ziynetin

Kur’ani sistemle, göster İzzetin!..

    

Hak ahlâk saadet, huzur sentezli

İnsan haklarına, uygar endeksli

Akıl bilim vicdan, inanç merkezli

Adil Düzen bize, kutlu zimmetin

Artık hâkim eyle, galip İzzetin!..

    

Milletin sırtında, kambur ittifak

Riya yalan talan, hamur ittifak

Çirkefe dönüşmüş, çamur ittifak

Gerçeği haykırmak, şeref hizmetin

Va’dini tamamla, göster İzzetin!..

    

Hiç yere harcanır, mazlumun canı

Rezalet sefalet, sarmış cihanı

Unutmuşlar nice, kul imtihanı

Daima galiptir, Yüce Hazretin

İntikam vaktidir, şimdi İzzetin!..

    

İktidar haindir, gafil görmüyor

Hacı hoca başın, kuma gömüyor

Bir avuç mü’mindir, fetih umuyor

Tattır sadıklara, zafer lezzetin

Esman hatırına, Aziz İzzetin!..

    

Rahmetin engindir, Hikmet derindir

Kuvvet Kudret Senin, himmet Senindir

İnayet kıl ey Dost, kulun sevindir

Vuslata eriştir, bitsin hasretin

Süper şeytanı yık, çıksın İzzetin!..

    

Özgür ruha kafes, kuru bedendir

Gafil ten derdinde, acep nedendir

“İyyake nea’büdü…”, yardım Sendendir

Ya Rab, Fatiha’dır, Kur’an özetin

Devir Deccalizmi, göster İzzetin!..

    

Rezil gidişattan, bıktık usandık

Haksız ve ahlâksız, halden utandık

Medet kıl Allah’ım, gayrı uslandık

Rahmete gebedir, türlü zahmetin

Bitsin Haçlı-Siyon, gelsin İzzetin!..

    

Aşık rızan arar, Seni özlüyor

Yıllardır hasretle, yürek közlüyor

Milli Çözüm ehli, fetih gözlüyor

Yetsin aydın günler, bitsin zulmetin

Kudret Azametle, gelsin İzzetin!..

 

Yorum Yaz