Mart 03 05:22

HAİNLERİN İSTİKBAL ŞARKISI (ŞİİR)

HAİNLERİN İSTİKBAL ŞARKISI (ŞİİR)

Takma, çakmaz hiç kimse; devleti soymaya bak

PKK'ya on kurban; vermedikçe her bucak

Kimin haddine düşmüş; Türkiye'den kovacak?

Bu ülke sömürgemiz; daim böyle kalacak!..

      

Asma sakın çehreni; ey mason dönme iclal

Vurgun düzeni sürer; haramlar bize helal

Onu öldürdük, artık; çıkmaz Mustafa Kemal

Hakkıdır Hak'tan sapan; bir millete izmihlal!..

      

Tarihlerden beridir; haksız kazanç toplarız

Allah Kitap istismar; biz dünyaya taparız

Servet şöhret düşkünü; insanları kaparız

Makamla mason edip; sonra uşak yaparız!..

      

Baktığın yeri torak; diyerek geçme sakın

Miras kalmış hazine; hemen satmaya bakın

Kur’an’a uzak durun; Amerka'ya çok yakın

Demokrat köle olmak; senin yegâne hakkın!..

    

Dinsizlik fakirlikle; yıkılmalı temeli

Ezan Kur'an millete; ninni gibi gelmeli

Narkoz: Ilımlı İslam; hep böyle sürünmeli

Sevr ile BİP'i kurmak; kutsal siyon emeli!..

    

Rantiye hortumunu; kim kesermiş şaşarız

Havuz sistemi kuran; hükümeti aşarız

Gerici yobaz diye; iftiraya başlarız

Erce bakan başına; gör ne işler açarız!..

    

AB'yle oyalarız; çekilmiş gizli duvar

Despotizm uygularız; demokrasi adı var

Bizler has insanlarız; başkalarıysa davar

Sırtlarına binmenin; çok da güzel tadı var!..

      

Laiklik elde kalsın; ister yıkılsın vatan

Tehlikeli başörtü; İslam'ı hatırlatan

İstismarı serbesttir; onunla hava atan

Dönek ödlek iktidar; bize fırsat yaratan!..

        

Kışkırt, Alevi Sünni; sağ-sol diye ayırın

Milli olan dışlayın; münafıkı kayırın

Çün kaynağı imandır; güzel ahlâkın, hayrın

Asker sivil kin tutsun; başıboş bırakmayın!

      

Ruh iklimin kurutun; bütün Müslüman Türk'ün

Maymundan gelmiş deyin; Adem değildir kökün

İnanmışsa farkı yok; Laz'ın, Çerkez'in, Kürt'ün

Birbirine kırdırın; kirlenmesin hiç kürkün

Petrol Hayfa'ya aksın; Musul'un ve Kerkük'ün!..

    

Yalnız bize sunacak; mutlu günler istikbal

İşbirlikçi haine; rüşvet, siyasi ikbal

Gizli Yahudi’nindir; bu ülkede istikrar

Şuurlu dindar kesim; görmeyecek iktidar

Hakkıdır şer şebeke; masonların istiklal

Hakkıdır Hak'tan sapan; Müslümana izmihlal!..

    

Demiştik amma, eyvah; hayalimiz yanıyor

Bu Millet yıkılmıyor; inançla dayanıyor

Öldü sanıp yanıldık; Atatürk uyanıyor

Hanif İbrahim kolu; şuurla boyanıyor

Mazlumlar dünyasına; İslam motor olacak

Türkiye merkez, yeni; bir düzen kurulacak!..

Yorum Yaz